Какво търсите?

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството – Въвеждащ курс

Обучение по ISO 9001:2015 от SGS – въведение в стандарта за системи за управление на качеството (СУК) по ISO.

ISO 9001:2015 определя стандарта като неразделна част от усилията на организацията за постигане на по-широката цел за устойчиво развитие. Той също така популяризира ISO 9001 като инструмент за подобряване на цялостната производителност на организацията.

Този курс е подходящ за всеки, който работи със стандарти за системи за управление на качеството (СУК), а целта му е да предостави на участниците цялостно въведение в ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 обхваща следните области:

  • Структурата и терминологията, в това число и внедряването на рамката на Приложение SL
  • Разширеният вътрешен и външен контекст на СУК на дадена организация (клаузи 4 и 6)
  • Подробни изисквания за СУК (като цяло клаузи 5 и от 7 до 10)

След завършване на този курс обучаващите се ще могат:

  • Да обясняват целта и предназначението на поредицата от стандарти за системи за управление
  • Да разбират прилагането на принципите за управление на качеството
  • Да обясняват взаимоотношенията между клаузите на ISO 9001:2015

Информация за курса

Ние предлагаме следните възможности:

  • Присъствено обучение: еднодневен курс. След завършване на този курс обучаващите се ще получат Удостоверение за посещение на курса от SGS.
  • Електронно обучение (eLearning): едночасов курс (преглед). След завършване на този курс обучаващите се ще получат Удостоверение за завършване от SGS.

Свържете се с SGS още днес, за да получите повече информация относно обучението по ISO 9001:2015.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги