Какво търсите?

ISO 15378 Сертификация - Основни опаковъчни материали за медицински продукти.

Нашият одит за сертифициране по ISO 15378 оценява вашия дизайн, производство и доставка на първични опаковъчни материали за медицински продукти спрямо стандартните изисквания.

Нашият одит за сертифициране по ISO 15378 оценява вашия дизайн, производство и доставка на първични опаковъчни материали за лекарствени продукти спрямо стандартните изисквания.

ISO 15378 определя изискванията на системата за управление на качеството (СУК) за първични опаковъчни материали за лекарствени продукти, с особен акцент върху изискванията на ISO 9001 (СУК). Стандартът има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективно прилагане на системата, включително процеси за подобряване на системата и съответствие с клиентските, законовите и регулаторните изисквания.

Нашата опитна мрежа от одитори може да подпомогне и оцени вашето съответствие с ISO 15378.

Защо да изберете одит за сертифициране по ISO 15378 от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Потвърдете съответствието си с изискванията на ISO 15378
  • Демонстрирайте, че последователно предоставяте продукти и услуги, които отговарят на изискванията на клиента и на приложимите законови и регулаторни изисквания
  • Потвърдете качеството на проектирането, производството и доставката на първични опаковъчни материали за лекарствени продукти, със специален акцент върху изискванията на ISO 9001 и добрите производствени практики (ДПП)

Съгласуване с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН

ISO 15378 допринася за третата цел на ООН за устойчиво развитие.

Надеждни одити за сертифициране по ISO 15378 от световен лидер

Като водеща световна компания за сертифициране, изпитване, проверка и инспекция, ние предлагаме задълбочени познания по изискванията на ISO 15378.

Ние също така предлагаме редица допълнителни услуги, включително курсове за обучение за основни, вътрешни одитори и тълкуване на стандартни клаузи.

Свързани услуги

Други услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България