Какво търсите?

ISO10002 - Управление на качеството - Сертификация на удовлетворение на потребителите

Внедряването на процедура за обработка на жалбите чрез ISO 10002 ще ви помогне да превърнете недоволните потребители в доволни и да използвате техните сигнали за подобряване на работата на бъдещите потребители.

Процедурите във Вашия отдел за връзка с клиенти трябва да осигурят на Вашите потребители възможност за лесно подаване на жалби и за разрешаване на възникналите проблеми. Управлението на жалбите не спомага за намаляване на броя им, а за събиране на съдържащата се в тях информация и за превръщането й във възможност за усъвършенстване.

Интелигентното управление на жалбите ще Ви помогне да подобрите стандартите си за обслужване на клиентите и да предложите ефективна система за управление на жалбите, с която да се разграничите от конкурентите си. Одитиране от SGS по стандарта за управление на качеството ISO 10002: Удовлетворението на потребителите показва, че Вашата организация се грижи за получаваните от тях сигнали и че получава, управлява и се справя ефективно с жалбите от потребителите.

Сертификацията по ISO 10002 ще осигури на Вашата организация висококачествена и надеждна система за управление на жалбите, включваща следните характеристики:

  • Видимост
  • Достъпност
  • Реактивност
  • Обективност
  • Конфиденциалност
  • Подход, фокусиран върху потребителите
  • Отчетност
  • Непрекъснато усъвършенстване

Можем да направим оценка на празнотите на системата Ви за управление съгласно изискванията на ISO 10002 или да ви преведем през пълния процес за сертификация.

Нашето обучение по Основни положения на ISO 10002 е предназначено да предостави на всяка организация основни познания по изискванията на ISO 10002. Свържете се с местния представител на SGS за повече подробности.

Партнирайте си със SGS, за да подобрите стандартите си за обслужване на потребителите и управлението на жалбите чрез внедряване на ISO 10002.

Можете да превърнете недоволните потребители в позитивни бизнес възможности чрез ефективно управление на жалбите Доволните потребители са най-добрите Ви посланици. Недоволният потребител ще разкаже на приятелите и на колегите си за своите преживявания и ще навреди на репутацията Ви, а Вие често няма дори да разберете за това.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги