Какво търсите?

Изследвания на промишлени и отпадни води

За да отговори на регулаторните изисквания, Вашият бизнес трябва да ограничи изхвърлянето на отпадни води в околната среда. Нашият анализ на отпадните води ще Ви помогне при удовлетворяването на всички регулаторни ограничения. Внедряването на план за управление на околната среда може да допринесе за Вашата бизнес репутация, демонстрирайки ясна ангажираност за постигането на резултати за чиста околна среда. Нашият анализ на промишлени отпадни води ще Ви помогне да поставите висок еталон за Вашата промишленост.

Нашата репутация за надеждни и бързи резултати се основава на дългогодишен опит и работа с различни браншове. Ние изследваме състава на отпадната вода, анализирайки Вашите проби по отговорен и точен начин за тяхното химично, биохимично или микробиологично качество. Нашите лаборатории Multilab ® използват най-актуалните одобрени методи за вземане на водни проби с операции, предназначени да се грижат за опазването на природната среда.

Нашите експертни анализи включват:

  • Микробиологични, бактериологични, екотоксикологични тестове, както и тест за радиоактивност
  • Биотични индекси за проверка на нивата на микроорганизми
  • Контролирани неорганични (аниони, метали, хранителни вещества) и органични замърсители (разтворители, минерално масло, въглеводороди, пестициди)
  • Нужда от химически и органичен кислород, алкалност и проводимост
  • Диагностика на канализационни и дъждовни води
  • Проверка на канализационни системи с най-модерната видео техника  
  • Индекси за определяне на броя на безгръбначни, водни червеи и риба

Ако бъдат открити нива на замърсяване, ние можем да проучим корективните мерки, като например обработка на замърсителите и да Ви предложим технически съвет за пречистване на отпадните води.

Нашите екипи са международни признати и акредитирани, за да Ви помогнат да отговорите на най-високите екологични стандарти - обадете ни се днес.

Изследването на промишлени и отпадни води от SGS може да Ви помогне да защитите Вашата околна среда и да ограничите замърсяването с отпадни води.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги