Какво търсите?

Контрол по време на експлоатация

Активи като производствени съоръжения, рафинерии, нефтохимически заводи, ветрени ферми, слънчеви ферми и електростанции изискват редовна поддръжка, за да работят ефективно. Дори и някоя незначителна авария на критичен компонент може да причини нежелан престой. Нашите услуги за контрол по време на експлоатация предоставят поддръжка, инспекции, проверка на производителността и превантивни анализи за аварии, за да ви помогнат да увеличите до максимум производителността, да намалите скъпо-струващия престой и да спазите задължителните изисквания.

Защо да изберете контрол по време на експлоатация от SGS?

Ние ви предлагаме комбинация от високо специализирани консултантски услуги с традиционен контрол и тестване, които да ви помогнат:

 • да увеличите производителността и ефективността до максимум 
 • да намалите разходите за експлоатация и поддръжка 
 • да откриете навреме авариите на критичните компоненти, за да намалите скъпо-струващия престой
 • ефективно да планирате и оптимизирате вашия график за поддръжка
 • да получите редовни задължителни и незадължителни проверки за всички видове оборудване, включително съдове под налягане, лопатки на ветрени турбини, слънчеви панели, резервоари, подемни съоръжения и асансьори, кранове, електрически инсталации и газоразпределителни системи
 • се възползвате от нашите безброй акредитации, за да ви помогнат да спазите всички задължителни разпоредби

Експертните умения, опитът и ресурсите да ви предоставим услуги на световно ниво за контрол по време на експлоатация

Като световна водеща компания за инспекция, проверка, тестване и сертификация, ние ви предлагаме световна репутация за ефективен контрол по време на експлоатация на база на доказан опит. За да сте напълно спокойни, ние сме акредитирани в съответствие с доста международни стандарти. Освен това, с нашата уникална глобална мрежа, несравними ресурси, опит и експертни знания и умения ние можем да ви осигурим контрол по време на експлоатация на световно ниво - където и когато имате нужда от него.

Нашият контрол по време на експлоатация включва:

 • инспекция на защитните покрития и анализ на грешките
 • пускане в експлоатация и контрол по време на експлоатация
 • мониторинг на корозията
 • проверки на кранове и проверки на подемно и повдигащо оборудване
 • сертифициране на електрически инсталации
 • анализ и предотвратяване на повреди
 • индустриален въжен достъп
 • инспекция и техническа помощ при спирания
 • система за управление на механичната цялост
 • тестване чрез безразрушителен контрол
 • управление на целостта на тръбопроводите
 • сертифициране на оборудване под налягане
 • контрол на платформите, на сондажните тръби и на всички останали тръби
 • проверки, основани на оценка на риска
 • предварително определяне на срока за експлоатация
 • задължителни и незадължителни проверки
 • инспекция на резервоарите за съхранение, одит и калибриране
 • калибриране и поддръжка на клапани и инструменти

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашия контрол по време на експлоатация може да ви осигури ефективна работа по поддръжката.

Контрол по време на експлоатация от SGS – ефективна поддръжка, инспекции, проверка на работата и превантивни анализи на грешки за увеличаване до максимум на производителността и за намаляване на скъпо-струващия престой.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги