Какво търсите?

Анализ на въздействието

Една организация може да има няколко роли в рамките на REACH и задълженията й могат да варират много в зависимост от няколко фактора.

Ние в SGS разбираме сложността на изискванията от регулацията REACH. Ние можем да извършим анализ на въздействието по REACH за Вашия бизнес и да Ви предложим прагматични решения, за да Ви помогнем да разберете задълженията си и да постигнете съответствие.

Съдържанието на задълженията Ви по REACH зависи от фактори като ролята Ви във веригата на доставки, независимо дали произвеждате и/или използвате химически субстанции, техния произход и свойствата на продуктите, които организацията Ви закупува, произвежда или продава. Нашата цел е да помогнем на организацията Ви да определи ролята си посредством REACH анализ, да идентифицира ключови приоритети, върху които да се фокусира преди всяка фаза от процеса по осигуряване на съответствие и да достави тези услуги рентабилно.

Разберете какво значение има REACH за Вас

SGS ще направи първоначална оценка, за да определи как Вашата компания и субстанциите или продуктите Ви са засегнати. Това включва: 

  • Провеждане на инвентаризация на химичните вещества
  • Извършване на анализ на веригата на доставки
  • Извършване на анализ на празнотите в данните
  • Извършване на оценка на задълженията ви
  • Оценяване на вашата роля в рамките на REACH
  • Преглеждане и ревизиране на класификацията и етикетирането
  • Подготвяне на подробен план за действие

Защо да изберете SGS?

Нашият опит в рамките на REACH, в съчетание с консултантските услуги и познаването на различните пазари, ни правят идеалния партньор за постигането на съответствие. Научете повече за това как SGS може да Ви помогне да разберете значението на REACH за Вашата организация.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services