Какво търсите?

Оценка риск ресурси подпочвени води

Оценката на риска за източниците на подпочвени води от SGS ще спомогне за свеждане до минимум на риска от замърсяване на водите на Вашия обект. Обърнете се към нашия опитен екип още днес за план за действие за защита на Вашите ценни водни ресурси.

Ресурсите от подпочвени води са ценни за Вашия бизнес и трябва да се опазват. Те може да са изложени на риск от замърсяване от Вашите производствени процеси и оборудване. Чрез естественото преместване на фронта на подпочвените води, те биха могли да разпространят замърсяването към съседните общности и да предизвикат щети на местните екосистеми или на здравето на хората.

Ние преценяваме чрез проверка на скоростта на миграция на замърсителите, които са установени на Вашия замърсен обект. Ние използваме редица софтуерни програми и моделиране на подпочвените води, за да покажем рисковите зони и да видите до каква степен е необходимо превантивно планиране.

За нашата оценка на риска за подпочвените води използваме най-новото в компютърните технологии и в моделирането на подпочвените води за симулиране на водния поток и оттичането, и за предсказване на потенциалното разпространение на замърсяването. Ние проверяваме и потенциалното въздействие на Вашите дейности върху местните екосистеми и здравето на хората.
Една сериозна оценка на риска ще позволи на нашите опитни екипи да имат предвид и коригиращите действия, които трябва да предприемете за успеха на Вашия проект, а също и да бъдете в съответствие с действащите нормативи.

Обадете ни се още днес и започнете да търсите решения за защита на Вашите ресурси от подпочвени води.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги