Какво търсите?

Габон - Мандат на SGS

Внасяйте стоки в Габон с помощта на услугите по оценка на съответствието на продуктите на SGS.

Считано от 1 януари 2016 година (датата на пристигане на стоки), всички регулирани суровини и продукти, внесени в Габон, трябва да бъдат оценени и да отговарят на изискванията на Agence Gabonaise de Normalisation’s (AGANOR) Conformity Assessment Program (Programme Gabonais d’Evaluation de la Conformité (PROGEC)). Това означава, че всички продукти, предназначени за внасяне в Габон, трябва да се оценяват и да се издава Сертификат за съответствие.

В зависимост от начина на сертифициране ние предлагаме едно действие или комбинация от следните действия:

  • Физическа проверка преди експедиране
  • Вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории
  • Проверка на процеса на производство на стоки
  • Документална проверка и оценка за съответствие с изискванията на приложимите стандарти

Програмата за оценка на съответствието на Габон защитава местните потребители, като гарантира, че всички регулирани продукти и суровини, внасяни в страната, отговарят на съответните одобрени стандарти и технически регламенти.

Благодарение на своята световна мрежа и специализирана софтуерна платформа SGS e световен лидер в областта на услугите по инспекция, тестване и проверка с ненадминат опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят. Ние предлагаме на износителите ефективни и цялостни решения, които гарантират, че пратките отговарят на изискванията на Габон.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services