Какво търсите?

изследвания приложимост

Когато предприемате и планирате бъдещ проект, е необходимо да базирате решенията си на точна информация. Нашите услуги за изследвания за приложимост ще Ви помогнат да определите приложимостта на Вашия приект и да осигурите всички необходими данни, за да обезпечите нужното финансиране.

Защо да използвате изследвания за приложимост от SGS?

Нашите опитни финансови специалисти внимателно анализират предложения проект с оглед представянето на необходимата на инвеститорите информация за вземане на решение. Като надежден независим партньор, ние можем да Ви помогнем:

  • Да прецените дали проектът Ви е приложим и дали трябва да се изпълнят допълнителни критерии преди инвестицията.
  • Да получите точна информация относно потенциални проекти на базата на щателен анализ на спецификациите, лицензите, разрешителните, посещенията на място, икономическите фактори и квалификациите на доставчика
  • Да прецените точно риска чрез внимателен анализ

Услуги за точни изследвания за приложимост от най-надеждния доставчик в света

Като надежден световен лидер в областта на изследванията за приложимост, ние Ви предлагаме уникалния си опит, придобит по време на редица проекти в най-различни области. По тази причина нашите надеждни методи за оценка и високо-квалифицираните ни инженери са предпочитаният избор на клиенти от цял свят.

Услугите ни за приложимост включват:

  • Преглед на проектните планове
  • Посещение на място
  • Помощ за търгове
  • Анализ на спецификации
  • Помощ при избор на доставчици и контрагенти
  • Преглед на разрешителни и лицензи

Свържете се с нас още дне, за да разбеерте как нашите услуги за изследвания за приложимост могат да ви помогнат да подобрите конкурентноспособността на Вашите проекти.

Гарантирайте конкурентноспособност на Вашия проект чрез изследване за приложимост от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги