Какво търсите?

EXCiPACT GMP/GDP сертифициране

Осигурете безопасността на пациентите чрез качеството на доставчиците със EXCiPACT сертифициране по Добри производствени практики (ДПП)/Добри дистрибуторски практики (ДПП).

EXCiPACT е организация с нестопанска цел, която притежава и управлява независима, висококачествена схема за сертифициране от трета страна за производители и дистрибутори на фармацевтични помощни вещества и фармацевтични помощни материали.

Сертифицирането по EXCiPACT се приема от всички основни заинтересовани страни, включително от ЕС, Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и Регулаторната агенция за лекарства и здравни продукти (MHRA) на Обединеното кралство. Тя обаче не замества изискваната от закона проверка. 

С помощта на глобална мрежа от опитни одитори можем да оценим работата ви спрямо стандарта и при успешно изпълнение да одобрим вашето сертифициране по Excipact.

Защо да изберем сертифициране по Excipact от SGS?

Сертифицирането по EXCiPACT ви позволява:

  • Да потвърдите съответствието със стандартите EXCiPACT GMP и/или GDP
  • Да демонстрирате, че вашите операции отговарят на минималните изисквания за ДПП и/или ДДП за помощните вещества
  • Да верифицирате съответствието на веригата на доставка, намалявайки необходимостта от дублиращи се одити, спестявайки ви време и пари
  • Да осигурите по-безопасна, по-надеждна и прозрачна верига на доставка на фармацефтични продукти
  • Да намалите одитната тежест и разходите за доставчици и потребители на фармацевтични помощни материали

Надеждни услуги по EXCiPACT сертифициране от световен лидер

Като водеща световна компания за сертифициране, тестване, проверка и инспекция, ние предлагаме задълбочени познания по изискванията на EXCiPACT GMP/GDP. 

Директивата за фалшифицирани лекарства в Европа налага изрични изисквания към притежателя на разрешението за употреба за оценка на ДПП, използвани за производството, както и на ДДП, използвани при дистрибуцията на помощни вещества от трети страни. Организации, които придобиват EXCiPACT GMP/GDP сертифициране, могат дадат на клиентите си достъп до техния одитен доклад, както и до всякаква дейност по текущо наблюдение, отговаряйки на това изискване. FDA има подобни изисквания.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим EXCiPACT изискванията.

Свързани услуги

Други услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България