Какво търсите?

Измерване и верификация на спестената енергия

Измерването на показатели за енергийна ефективност води до значителни ползи за екологичната устойчивост, но измерването и верификацията на реално спестената енергия е наистина необходимо, за да се оцени краткосрочния и дългосрочния ефект от тези спестявания.

SGS е лидер във внедряването на системи за енергийна ефективност в много отрасли и въвежда услуги по измерване и верификация на енергийните спестявания.

Нашите услуги по измерване и верификация приемат за своя основа Международния Протокол за Измерване и Верификация на Представянето (МПИВП), който е международно признат стандарт за околичествяване на резултатите от спестяването на енергия. Нашите експерти по енергийна ефективност използват тази методология като часто от по-голяма програма за измерване и верификация на енергийната ефективност, която обхваща:

 • Създаване на база с данни за сравнимост
 • Установяване на изходна точка
 • Разработване на план за измерване и верификация
 • Създаване на последващо измерване и верификация
 • Мониторинг и регулиране на енергийните спестявания
 • Съзаване на доклади от измерванията и верификацията
 • Мониторинг на дългосрочното енергоспестяване

Нашите услуги по измерване и верификация допринасят за международните усилия да бъде намалено въздействието на индустрията върху околната среда, но носят и допълнителни ползи за бизнеса:

 • Бизнес организациите ще имат достъп до данните за ефективността на програмата за енергоспестяване, за да подкрепят бъдещи решения за енергиен мениджмънт и управлението на бизнеса.
 • Компаниите за енергийни услуги ще притежават безпристрастно и независимо доказателство като основа на схемите за разпределение на печалбата с клиентите
 • Финансовите институции ще могат да използват данните от измерването и верификацията, за да оценят риска при пакетите за зелено финансиране
 • Правителствата ще притежават по-надеждна и пълна база с данни за създаването на политика за енергиен мениджмънт

Направете вашата организация един от най-големите новатори в областта на корпоративната енергийна ефективност и се възползвайте от предимствата на услугите по измерване и верификация на енергийна ефективност от SGS.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България