Какво търсите?

Услуги при аварийни ситуации - класификация, маркировка, пакетиране

Съответствие с европейското законодателство в областта на класификация, маркировка и пакетиране означава, че Вие ще изпращате правилна информация за потенциално опасни химикали, а също и за екологично безопасни съставки на Вашите продукти. При все по-сложната нормативна уредба по отношение на претенциите за съблюдаване на законодателството за околната среда и пакетирането, ние имаме сериозно желание да Ви помогнем във връзка с този важен въпрос, за да сте сигурни, че Вашите продукти отговарят на всички необходими изисквания.

Благодарение на дългогодишния ни опит, ние разполагаме с доказани знания и умения в областта на безопасността на хората и околната среда, и в класифицирането на веществата в съответните категории. Ние сме участвали в разработването на информационни листове за химическа безопасност (SDS) и сме водещи експерти в класифицирането и етикирането във връзка с регламента за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH). Всички промени в SDS във връзка с REACH и класификация, маркировка и пакетиране се следят, така че можем да Ви помогнем да сте на нивото на новите предизвикателства.

Нашият гъвкав пакет от модули може да се пригоди за Вашите нужди и включва следните услуги:

  • Одитиране на съществуващо сертифициране за осигуряване на съответствие на веществата на най-актуалните класификации.
  • Пригаждане на нова или съществуваща SDS за съответствие на най-новото законодателство.
  • Разширяване на SDS за препарати или смеси със съответната информация по регламента REACH от досиетата за регистрация 
  • Пригаждане на SDS към регламента за класификация, маркировка и пакетиране на материали и смеси
  • Експертни познания за попълване на информационни празноти, напр. токсикологични данни, данни за предел на въздействието на работното място и екотоксикологични данни
  • Пълно съответствие на нормативната уредба чрез нашата програма за разпространение по електронна поща, която свързва Вашата SDS с вътрешната Ви система за обработване на поръчки
  • Достъп до документи по цял свят с помощта на нашата услуга за Интернет хостинг

Опасните вещества трябва да се декларират, като се използват подходяща маркировка. Ние ще проверим дали етикетите, които използвате, са точни и дали опаковките Ви са съгласно нормативните изисквания.

Ние знаем, че се отнасяте сериозно към защитата на околната среда така, както и ние. Обадете се на нашия опитен екип още днес.

За декларирането на опасни вещества и за правилното предлагане на екологично безвредно съдържание, услугите на SGS в областта на екологичната безопасност на продуктите могат да Ви предоставят консултации по европейското законодателство в областта на класификация, маркировка и пакетиране. Обадете ни се още днес, за да научите повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги