Какво търсите?

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Като акредитиран орган за сертификация, SGS оперира една от най-големите мрежи за тестване и сертификация на безопасност и електромагнитна съвместимост. За да можете да продавате Вашите електрически и електронни продукти където и да е по света, трябва да докажете, че те отговарят на стандартите за безопасност и изискванията на пазара, в който ще се предлагат.

Освен нашата собствена система за сертифициране на продуктова безопасност, ние можем да осигурим съответствие на продуктите Ви и с изискванията на марките FCC USA, CCC, VCCI и CE и много други. В SGS притежаваме експертизата и апаратурата за изпитване необходими, за да се сдобиете с достъп до най-широката гама от международни и регионални марки за електрическа безопасност.

Успешните кандидати за Сертификация на продуктова безопасност към SGS могат да кандидатстват и за Марка за продуктова безопасност на SGS. Тази марка Ви дава възможност да докажете, че Вашия продукт удовлетворява всички изисквания за продуктова безопасност приложими за Вашия целевия пазар. В случай че получите марката за продуктова безопасност на SGS, ние ще осъществяваме годишна проверка на продукта Ви и инспекция на фабриката Ви. Марката обикновено е валидна за период от пет години и представлява отличен маркетинг инструмент за Вашата компания и продукт.

Ние притежаваме глобална мрежа от лаборатории за изпитване и технически експерти и можем да осъществим тестове, които гарантират, че изпълнявате изискванията на следните международни и регионални марки за продуктова безопасност:

Международни марки

 • Марка за безопасност на SGS
 • ЕМС марка на SGS
 • IECEE/CB Схема

Регионални марки

Северна и Южна Америка

 • SGS USTC марка
 • FCC САЩ
 • INMETRO Бразилия

Азия:

 • CCC Китай
 • RoHS Китай
 • Тайванска BSMI марка
 • RoHS Корея
 • Корейска eK марка
 • Корейска MIC марка

Тихоокеански страни:

 • Регулация в Хонг Конг за Електрическите Продукти (и безопасността им)
 • C-Tick и Безопасност на Електрически Продукти в Австралия/Нова Зеландия
 • Японска VCCI марка
 • Японска PSE марка

Европа:

 • Директива за CE маркировката
 • RoHS
 • ENEC
 • HAR
 • Немска GS марка от SGS
 • Fimko марка от SGS и Скандинавска cертификация
 • SGS CEBEC mарка
 • Руски знак ГОСТ-Р и EAC знак на Евразийската Икономическа общност
 • PoHS Норвегия
 • Немска марка Bauart Geprüft от SGS 

Тестовете на SGS спрямо марките за безопасност в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Тиоокеания Ви предлагат достъп до всички пазари по света. Открийте как нашата сертификация за безопасност при електрически продукти може да помогне на бизнеса Ви.

Ако получите сертифициране на продуктова безопасност от SGS, Вие лесно ще можете да изпълните изискванията на която и да е марка за безопасност по света.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services