Какво търсите?

Сертификация на електрически инсталации

Независимо дали сте производител или оператор, вие трябва да осигурите рентабилна и безопасна употреба на вашите електрически инсталации и електростанции. Нашите услуги за сертифициране на електрически инсталации ви помагат да изпълните широкообхватните национални и международни стандарти и наредби. Можем и да ви помогнем да предотвратите прекъсване на електрозахранването, като така се гарантира надеждната работа на вашите съоръжения.

Защо да използвате сертификация на електрическите инсталации от SGS?

Ние сме водещ доставчик на изпитвания и инспекции на електрически инсталации по целия свят. Като резултат ние ви предлагаме уникална мрежа от експерти в целия свят, опит и технологии, заедно с акредитации за всички основни стандарти и наредби. Ето защо нашите услуги за сертификация на електрически инсталации могат да ви помогнат:

 • да осигурите качеството, рентабилността, безопасността и надеждността на вашата електрическа инсталация или електроцентрала
 • да отговорите на правните изисквания, на международните стандарти и на местните задължителни изисквания
 • да проверите проекта на вашите електрически инсталации и да гарантирате, че всички компоненти отговарят на проекта и на кодовете за безопасност
 • да следите строителството и монтажа на вашата електроцентрала или съоръжение 
 • да изпълните всички жизнено важни проверки за одобрение и пускане в експлоатация 
 • да откриете грешки в строителството чрез анализ на на проекта и изпитване материалите
 • да определите условията, които могат да доведат до сривове в електрозахранването и къси съединения

надеждни изпитвания на електрическите инсталации, проверки и услуги за сертификация - за всеки аспект от вашия монтаж

Ние поддържаме всяка фаза от срока за експлоатация до първия генерален ремонт на вашето електрическо оборудване – от съветите за одобрение и докладите на оценителите до координирането на проекта и контролирания демонтаж. Можем и да изградим система за управление на качеството или да организираме обучение на служители, за да отговорим на вашите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Нашите експерти осигуряват изпитване, проверка и услуги за сертификация за:

 • промишлени електроцентрали 
 • електроцентрали, които трябва да отговарят на официалните закони за добивната индустрия
 • електроцентрали, които трябва да отговарят на закона за защита на работниците и правилника за електрическа защита
 • електрически подстанции за високо напрежение 
 • електрически мрежи за ниско напрежение
 • електрически инсталации за машини
 • системи за противопожарно известяване
 • алармени системи
 • инсталации за катодна защита от корозия по тръбопроводи и резервоари за вода
 • електрически инсталации в сгради
 • аварийни електрозахранващи централи
 • предупредителни системи за изтичане на газ
 • Електрически продукти за потребителите

Свържете се с нас сега, за да разберете как нашето сертифициране на електрически инсталации може да ви помогне да спазите националните и международни стандарти и да гарантира надеждна работа на вашите съоръжения.

 

Сертифициране на електрически инсталации от SGS – помагаме ви да спазите националните и международните стандарти и гарантираме надеждна работа на вашите съоръжения.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България