Какво търсите?

Египет - Услуги по оценка на съответствието

Текстилните и кожените изделия, предназначени за износ за Египет, трябва да отговарят на изискванията и задължителните стандарти за качество и безопасност на страната.

Схемата за оценка на съответствието се прилага и следи от Общата организация за контрол на износа и вноса в Египет (GOEIC) и изисква сертифициране на различни вносни стоки.

SGS е одобрена от GEOIC и Египетския акредитационен съвет (EGAC) като компания, извършваща инспекции като трета страна за тази услуга. Ние можем да оценим съответствието на ограничените изделия както спрямо египетските, така и международните стандарти, когато е приложимо.

В края на 2011 г. египетското Министерство на търговията и промишлеността (MFTI) издаде две министерски постановления, които изискват сертификат за инспекция за всяка доставка на текстилни и кожени изделия, внасяни в Египет. По-късно GOEIC издаде ново постановление, 961/2012, анулиращо и заменящо двете предишни министерски постановления (626/2011 и 660/2011). По-подробно то съдържа следното:

Изпълнително министерско постановление 961/2012:

  • Готови облекла/конфекция
  • Килими, мокети и пътеки
  • Домашен текстил
  • Обувки и спортни обувки
  • Кожени чанти

Портфейли и колани могат да бъдат оценени по искане на клиента.

Как да се постигне сертифициране по тази програма

Всяка пратка на ограничени стоки подлежи на физическа проверка преди експедиране в страната на произход от одобрена фирма, извършваща проверки като трета страна, а проби от продуктите трябва да се анализират в лаборатория, акредитирана по ISO 17025, за да се докаже съответствие с египетските стандарти. За всяка пратка се издава Сертификат за инспекция.

Цялостният процес

Износителите, производителите, доставчиците или вносителите трябва да се обърнат към най-близкия им филиал или SGS Египет за напътствия. Вносителите трябва да предоставят пълни данни за износителя, така че ние да можем да се свържем с нашия филиален офис в страната на доставката. Оттам ще осъществим координация на процеса от страна на доставчика.

Ще изискаме от износителя цялата необходима информация за продукта и доставката (доклади от изпитвания, технически лист, проформа фактура и др.). Това ни позволява правилно да идентифицираме стоките, да определим дали протоколите от изпитванията се отнасят до стоките, които ще бъдат експедирани, а също и да се уверим, че те отговарят на египетските стандарти и изисквания.

Ако документите не съответстват на египетските стандарти и/или изисквания, ние ще се свържем с износителя, за да организираме допълнително вземане на проби и изпитване. (Оферта за услугите ще бъде предоставена на износителите за одобрение преди нашето посещение.)

След приключване на изпитванията всички отчети ще бъдат изпратени във филиалния ни офис, откъдето ще се организира и крайната проверка преди експедиране. Ние ще направим оценка на резултатите от проверката и изпитванията и ако те съответстват на изискванията ще издадем Сертификат за инспекция при получаване на окончателната фактура и документа за превоз.

Многогодишният ни опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предложим ефективни и цялостни решения, които да ускорят пътя на вашите кожени и текстилни продукти до пазара, да гарантират качеството и безопасността и да намалят потенциалните загуби.

Свържете се с вашия местен офис на SGS за допълнителна информация.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services