Какво търсите?

Преглед и проверка на проекти

Който и да е отрасълът, в който работите, вашият продукт или съоръжение трябва да отговарят на множество изисквания. Нашата услуга за преглед и проверка на проекти гарантира, че вашият проект е в съответствие с всички приложими отраслови стандарти и отговаря на изискванията за експлоатация, безопасност и опазване на околната среда.

Защо да изберете преглед и проверка на проекти от SGS?

Нашата услуга за преглед и проверка на проекти ви предлага висококвалифицирани кадри, модерни технологии и глобални ресурси, като ви помага:

 • да проверите проектирането на вашите промишлени продукти или съоръжения чрез подробен преглед на спецификации, доклади, изчисления и чертежи
 • да проверите вашите инженерни предположения, методи за проектиране и подходи
 • да гарантирате увереност, че вашето съоръжение е проектирано в съответствие със изискванията на стандартите, критериите и законодателството за проектиране и безопасност
 • да гарантирате, че всички страни, участващи във фазата на проектиране, следват същите спецификации и разпоредби

Надежден преглед и проверка на проект от водещ доставчик

Като надежден доставчик за техническа проверка, инспекция и изпитване, ние ви предлагаме акредитациите, техническите познания и опита на световен лидер. Ето защо ние сме предпочитани от клиенти от всички отрасли по целия свят. Освен това, с нашата уникална глобална мрежа, ние можем да ви осигурим цялостен преглед и проверка на проекта - навсякъде по света.

Нашите услуги за преглед и проверка на проекти включват:

 • ускорени тестове за дълготрайност
 • оценка на технологията на заваряване и квалификацията на заварчика
 • оценка на предлаганите системи за корозионна защита
 • преглед на спецификации за производство и инсталации
 • оценка на риска и анализ
 • технически диагностичен преглед
 • проверка на системите за контрол и автоматизация
 • проверка на електрическите системи
 • проверка на сертификатите на материалите
 • проверка на механични съоръжения и тръбопроводи
 • проверка на процеса на симулация, изчисленията и конструктивните чертежи
 • проверка на конструктивен и геотехнически проект

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашата услуга за преглед и проверка на проекти може да гарантира, че вашият проект е в съответствие с всички приложими стандарти за експлоатация, безопасност, опазване на околната среда и отраслови стандарти.

Преглед и проверка на проект от SGS – гарантира, че вашият проект отговаря на всички приложими стандарти за експлоатация, безопасност, опазване на околната среда, и отраслови стандарти.

Свързани услуги

Други услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България