Какво търсите?

Химично тестване

Потребителските стоки са обект на множество правни разпоредби, стандарти и сертификати, също както на изисквания на неправителствени организации (НПО), които надхвърлят правните аспекти. Ние разполагаме с експертните познания и техническите ресурси да ви помогнем да изпълнявате международните разпоредби, да осигурите съответствие с вашите технически спецификации и с изискванията на НПО.

С нашата глобална мрежа от лаборатории за нефтохимични тестове, можете да разчитате на нас да извършим тестове за съответствие с разпоредбите на RoHS, REACH, VOC, екологични тестове и други. Ние предлагаме и анализ на тежки метали Ще изготвяме програма за изпитване, която да отговаря на изискванията ви. Всички услуги се предлагат индивидуално или като част от интегриран пакет.

Използвайте нашите методи за нефтохимичен анализ, за да изпитвате стоки, включително, но не само:

 • Опаковки и хартия
 • Играчки
 • Козметика
 • Сапуни, перилни препарати и препарати за битова химия
 • Продукти за лична хигиена
 • Контактно тестване на храни
 • Мебели
 • Стоки за използване на открито
 • Електрически и електронни продукти
 • Автомобилна промишленост

Разпоредбите за потребителските стоки са много строги, особено в Европейския съюз. Потребителите, търговците на дребно и НПО поставят все по-високи изисквания към качеството както на суровините, така и на продуктите. Производителите са изправени пред множество предизвикателство по време на производствения процес и носят отговорност да осигурят такива продукти, които не причиняват вреди на човешкото здрави, когато се използват от потребителите при нормални и при неочаквани условия.

SGS предоставя на производителите, дистрибуторите и доставчиците на потребителски стоки завършени решения, консултации и съдействие при осигуряване качеството на продуктите.

SGS e водещата в света компания за проверка, изпитване и сертификация. Нашата международна мрежа от лаборатории може да проведе серия от изпитвания на химични или физични свойства, за да гарантира безопасността на вашите продукти, за да позволи пускането им на пазара по възможно най-бързия и безопасен начин.

Уверете се, че вашите продукти отговарят на съответните разпоредби и защитете клиентите от потенциални вреди, като използвате услугите по химични тестове и анализи на SGS.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България