Какво търсите?

Алжир - Сертификат за съответствие за износ

При внос на контролирани продукти в Алжир се изисква документ за съответствие (Сертификат за качество), издаден от упълномощен орган за проверка и сертификация. Този документ трябва да удостоверява, че стоката е в съответствие с техническите разпоредби и стандарти на страната.

Като компетентен орган за сертифициране и проверка, SGS може да издава необходимия документ за съответствие, известен като Certificat de Contrôle de Qualité des Marchandises, с цел улесняване на митническото оформяне. Този сертификат за съответствие трябва да бъде издаден в страната - износител.

Чрез Сертификата за качество на Алжир се гарантира, че стоките отговарят на задължителните изисквания за безопасност, качество и сигурност, дава се възможност за международна търговия, избягва се забавяне на митницата, и се намаляват потенциалните загуби от вноса на продукти, които не съответстват на нормите.

Ние издаваме сертификати за съответствие (CoC) на стоки за износ след преглед на доклади относно:

  • Физическа проверка преди експедиране
  • Вземане на проби, изпитване и анализ в акредитирани лаборатории

Сертификатът за съответствие се издава, след като се потвърди спазването на изискванията.

Многогодишният ни опит в управлението на програми за оценка на съответствието по целия свят ни позволява да предложим на износителите ефективни и цялостни решения, които да гарантират, че доставките им са в съответствие с изискванията на Алжир.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services