Какво търсите?

Услуги за отпадъци и рециклиране

Намаляването и рециклирането на отпадъци може да подобри Вашата употреба на ресурси и да увеличи ефективността на разходите Ви за работа.

На днешния пазар е важно Вашите постижения за устойчиво развитие и екологична ефективност също да се основават на наличието на стратегически план за услуги за управление и рециклиране на отпадъци.

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания пречистване на отпадни води

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторен аутсорсинг

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Мониторинг за пропадане на депа

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Одити за социална отговорност

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Търсите нещо конкретно?

Нашият екип от експерти по околна среда и устойчивост в SGS може да Ви помогне с гама от услуги за управление на отпадъци и оценка, за да увеличи вниманието Ви към отпадъците във Вашите производствени процеси и как те могат да се рециклират или да бъдат изхвърлени безопасно. Нашата подкрепа се простира до съвети в производствените процеси, които ще намалят Вашите отпадъци от самото начало, намалявайки нуждата от услуги за изхвърляне. Ако Вашите отпадъци съдържат опасни вещества, ние разполагаме с опитни и акредитирани екипи, които да се справят с химикалите и другите опасни отпадъци.

Работете заедно с нашата глобална мрежа, за да сте сигурни, че създавате чисти и безопасни последствия за околната среда. Обадете ни се днес и започнете по-чист план за справяне с Вашите отпадъци.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България