Какво търсите?

Техническо проучване

Важно е цялостно да оцените техническите аспекти на проекта, за да гарантирате, че вашите финансови инвестиции се основават на проверени проектни данни.

Нашият екип за техническо проучване може да ви помогне с оценката на риска за вашия проект като ви сътрудничи с подробен преглед на всички технически аспекти на проекта. Нашите експерти по техническо проучване имат глобален опит в проверяване на техническите и физически аспекти на проекта и могат да ви помогнат да опазите потенциалната си инвестиция като идентифицирате и намалите рисковете.

Our Services

ISO 20000 - ИT сертификация

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28000 - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 31000 - Управление на риска

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

Cyber Security Digital Crime Concept

ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

TAPA TSR - изисквания за сигурност на камиони

TickIT сертификация

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Изследвания безопасност

Изследвания на замърсени почви

изследвания приложимост

Икономически финансов и правен анализ

Обучение по CTPAT

Одити по сигурността

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Оценка на риска за екосистемите и биотопите

Оценка на риска за здравето на хората

Оценка риск ресурси подпочвени води

Оценки на обекта

Преглед и проверка на проекти

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Спазване на регулаторните изисквания

Управление на проектния риск

Управление на риска по време на работа и поддръжка

Търсите нещо конкретно?

За да оценят техническата осъществимост на вашия проект, нашите експерти по технически проверки:

  • ще оценят физическата и техническа осъществимост на проекта
  • ще прегледат разрешенията и лицензите за оптимизиране на графиците
  • ще намалят несигурностите за планирания срок на проекта
  • ще прегледат избора на доставчици, техническия подбор на изпълнителите и източниците на материали
  • ще оценят разходите за разработване и монтаж, планиране на дейностите и последващото определяне на графика

В SGS глобалните и индустриалните ни знания и опит обхващат много области и можем да съберем екип от експерти, които имат специфични знания и опит за вашия проект. Нека да ви помогнем да съберете данни за вашето техническо проучване и те да ви дадат възможност да се фокусирате върху основните дейности и вземането на решения.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България