Какво търсите?

Задължителни и незадължителни инспекции

Услуги за задължителни и незадължителни инспекции от SGS – да отговорите всички изисквания за качество и експлоатация.

Вашите инсталации, оборудване и материали трябва да отговарят на няколко правни и незадължителни изисквания. Ние имаме акредитации за всички основни стандарти и регионални наредби, като това ни позволява да ви предложим всеобхватна гама от задължителни и незадължителни инспекции, които да ви помогнат да гарантирате качество, цялост, както и здравословни и безопасни условия на труд.

Търсите нещо конкретно?

Като световен лидер в задължителните и доброволните инспекции, ние ви предлагаме ненадминат опит, знания и ресурси във всяка част на света. Ние сме нотифициран орган за повечето европейски директиви и имаме необходимите акредитации за предоставяне на услуги като инспекции и сертификация на различни пазари по целия свят.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как нашите задължителни и доброволни инспекции могат да гарантират вашите активи да отговарят на всички изисквания за качество и работа.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България