Какво търсите?

Земеделие И Храни

Независимо от това, какъв е бизнесът Ви, надеждните процедури за управление на риска са важни за оценка и смекчаване на рисковете, свързани с Вашия отрасъл.

Рисковете възникват в много различни форми и тези, с които се сблъсквате, зависят от характера и сложността на Вашия бизнес, от природните бедствия и дейността на терористите, които разрушават глобалните вериги на доставка, от финансовите и технологични сривове. Ключът се крие в идентифицирането и в количественото определяне на конкретните рискове, свързани с Вашия бизнес, и след това във вземане на решение за управлението и смекчаването им.

Нашите услуги

OHSAS 18001 - обучение по приложение - системи за управление на здравето и безопасността при работа

"Облекла без угризения"

93/42/EИО - директива за медицински устройства, CE маркировка за Европа

98/79/EО- директива за диагностични медицински устройства in vitro, CE маркировка за Европа

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

CE-маркировка

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

ISCC сертифициране

ISO 11137-1-2 - Стерилизация на продукти за здравеопазването - радиация

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 14971 - обучение по управление на риска при медицински изделия

ISO 20000 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на услугите в информационните технологии

ISO 22301 - Курс за приложение - системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - обучение за усвояване - социална отговорност

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28000 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 28000 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 31000 - Обучение за информираност - Управление на риска

ISO 31000 - Управление на риска

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

ISO 9001 - Обучение за преквалифициране на одитори на медицински изделия

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - обучение за преквалифициране на одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа - обучение за вътрешен одит

REACH обучение

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Верификация от RJC

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Вземане на проби

Входни и фермерски одити

Въведение в REACH

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Гаранция при отказ

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Глобални нормативни актове

Екваториални принципи - независима проверка

Енергиен Одит

Защита на търговска марка и гарантиране на целостта на веригата на доставка

Изпитване на суров нефт и междинни продукти

Инспекции за чистота

Контрол върху доставчиците и етикетиране със собствена търговска марка

Контрол на товаренето и разтоварването

Контрол по време на експлоатация

Курс за обучение, свързан с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Мониторинг на селскостопански култури

Обучение за водещи одитори на социални системи

Обучение за вътрешни одитори по социални системи

Обучение за Новостите в Регулациите

Обучение по CTPAT

Обучение по Акт за Подобряване Безопасността на Потребителските Продукти (АПБПП)

Обучение по внедряване и одит на НАССР

Обучение по информираност за Lean

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Основни системи за проследяване на продукцията съгласно FSC

Персонализирани решения за одит

Подбор на търговци

Потвърждаване на достоверността на доклад за устойчивост (SRA)

Преглед за повреди

Преглед на проекти и комплексна проверка

Проверки, основани на оценка на риска

Програма за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Проследяване на продукцията съгласно PEFC

Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)

Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)

Пълно покритие на рисковете (CC)

Сертификат за липса на ГМО

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добра производствена практика (ДПП)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)

Сертифициране съгласно изискванията на ISTA (Международна асоциация за безопасно транспортиране)

Социални одити

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Управление на проекти

Управление на СПГО

Услуги за мониторинг на проекти

Услуги за опушване

Услуги за полеви експерименти

Услуги за управление на борбата с вредители

Услуги по екологичен одит

Услуги по мониторинг на складови запаси

Услуги, свързани с развитието по отношение на качеството на доставчиците

Усъвършенствани системи за проследяване на продукцията съгласно FSC

Физическо тестване на биогорива

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България