Какво търсите?

Оценка и управление на риска

Оценка/управление на риска - управлявайте риска на всеки етап от вашия проект.

Ефективното управление на риска е жизнено важно при всяка фаза, за да осигурите успеха на вашия проект. Ние ви предлагаме широка спектър от услуги за оценка и управление на риска, който може да ви помогне да приемете структуриран подход за управление на риска на всеки етап от вашия проект.

Our Services

ISO 20000 - ИT сертификация

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28000 - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 31000 - Управление на риска

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

Cyber Security Digital Crime Concept

ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

TAPA TSR - изисквания за сигурност на камиони

TickIT сертификация

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Изследвания безопасност

изследвания приложимост

Обучение по CTPAT

Одити по сигурността

Оценка на риска за екосистемите и биотопите

Оценка на риска за здравето на хората

Оценка риск ресурси подпочвени води

Оценки на обекта

Преглед и проверка на проекти

Управление на проектния риск

Управление на риска по време на работа и поддръжка

Търсите нещо конкретно?

От първоначалното изграждане до текущата работа и поддръжка на вашите активи, ние можем да ви помогнем да определите, оцените и управлявате рисковете, свързани с разхода, работата, безопасността и планирането на вашия проект.

С над 50-годишен опит в осигуряването на всеобхватни изпитвания, анализи и процеси на управление на риска, ние можем да ви помогнем за подобряване на производителността. Нашият компетентен център за риска гарантира, че нашата услуга превишава нивата на съответствие на стандартите в страната, където се осъществява вашия проект или където се експлоатират активите.

За да обсъдим как нашите услуги за оценка и управление на риска могат да ви помогнат да гарантирате, че вашият проект е сигурен и ефективен, свържете се с нас още днес.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България