Какво търсите?

Продукт и опаковка

Когато изследвате общото въздействие върху околната среда, важно е да направите оценка на съставките и процесите, включени в производството на Вашите продукти и потребителски стоки.

В днешните пазарни условия, когато потребителите са все по-информирани, от ключово значение е да изследвате и опаковките и да определите дали те имат вредно влияние върху околната среда.

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

REACH обучение

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

SIEF и представяне от трета страна

Анализ на въздействието

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Идентификация на веществата

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания пречистване на отпадни води

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Одити за социална отговорност

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Регистрационно досие

Регистрация на модули

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Управление на СПГО

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

SGS Ви осигурява необходимата подкрепа посредством гамата ни от услуги за оценка на продуктите и опаковките. Чрез нашето разнообразно портфолио от услуги, ние можем да оценим Вашите опаковки, да анализираме наличието на опасни субстанции и да гарантираме, че отговаряте на всички приложими регулации за наличие на химикали. Ние можем да Ви помогнем да подобрите процесите си и стоките придобити с външни доставки чрез нашите услуги за екологични поръчки. Нашите експерти по екодизайн могат да предложат и новаторски решения в методите Ви на производство, които биха могли да придадат допълнителна конкуретнособност на Вашите продукти.

Установете сътрудничество с нашата глобална мрежа от експерти, научете какво е въздействието на продуктите Ви върху околната среда и открийте най-добрите решения да увеличите рентабилността и да подобрите профила си на екологично отговорна компания. Обадете ни се днес, за да стартирате плана си за действие.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България