Какво търсите?

Организация и събития

Ако не бъде планирано и управлявано внимателно, всяко организационно събитие може потенциално да има разрушително влияние върху локалната общност и обкръжението.

Осигуряването на устойчивостта на организираните от Вас събития ще намали негативното им влияние и ще Ви помогне да ги превърнете в успех. SGS предлага широка гама от услуги за одит, обучение и изпитване, за да Ви помогне да осигурите устойчивостта на Вашите събития. Глобалната ни мрежа от специалисти и съоръжения осигуряват достъп до обширен резерв от опит и познания в областта на организирането на устойчиви събития, например чрез прилагането на стандарта ISO 20121 за системи за устойчиво управление на събития. Работете заедно с нас за да превърнете своето събитие в модел за устойчивост. Обадете се на нашите екипи от експерти още днес за да Ви разкрият още неща.

Нашите услуги

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 20121 – Устойчиви събития

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания пречистване на отпадни води

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Одити за социална отговорност

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

За да осигурите съответствие на Вашата организация с най-новите нормативни документи, свързани с околната среда във Вашия сектор на промишлеността и за да поддържате устойчивост, Вие се нуждаете от обширен набор от инструменти и техники за управление. Услугите на SGS по управление и съответствие включват широка гама от услуги за одит и сертификация, свързани с околната среда. Нашите услуги Ви позволяват да съберете необходимата информация, за да осигурите доказателство, че спазвате съществуващите стандарти, задължителните нормативни актове или доброволните схеми, свързани с околната среда. Нашето обучение и събития спомагат за укрепване на принципите на най-добрите практики в управленската стратегия и в рамките на организацията.

Възползвайте се от нашата глобална мрежа от специалисти, за да получите експертните съвети, необходими за управление изискванията спрямо околната среда, обществото и устойчивостта. Партнирайки си с нас, ще бъдете сигурни, че сте поели правилния път за превръщането на организацията в лидер по устойчивост.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България