Какво търсите?

Безопасност на експлоатацията

Вашите съоръжения се нуждаят от редовна поддръжка, за да работят ефективно, да се избегнат нежелани престои и повреди на оборудването, което може да бъде скъпо и опасно.

В допълнение, вашият отрасъл ще изисква съответствие с редица нормативи и стандарти, за да се осигури безопасна работна и производствена среда.

Търсите нещо конкретно?

Услугите на SGS по безопасност на експлоатацията осигуряват безопасна и висококачествена работа на вашите производствени съоръжения и оборудване. Ние предлагаме услуги по инспекция, за да се предвидят рисковете и да се гарантира, че оборудването и инсталациите ви работят оптимално. Нашите акредитации покриват всички основни разпоредби и международни стандарти, като това ни позволява да ви предложим широка гама от задължителни и доброволни инспекции, които да помогнат да гарантирате здравето и безопасността на служители и заинтересовани страни.

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашите услуги по безопасност на експлоатацията могат да помогнат за подобряване на вашата ефективност и на екологичната и икономическа устойчивост на вашите бизнес операции.Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България