Какво търсите?

OHSAS 18001

Демонстрирайте ангажимента си към здравето и безопасността при работа с помощта на портфолиото на SGS с решения за обучение, одит и сертифициране, свързани със стандарта за управление на безопасността OHSAS 18001.

След публикуването на ISO 45001:2018 през март 2018 г. организациите разполагат с три години, за да извършват преход от OHSAS 18001 към новия стандарт. През този период от време сертифицирането по OHSAS 18001 ще остане валидно до прехода. В края на този период сертифицирането по OHSAS 18001 вече няма да бъде налично.

Търсите нещо конкретно?

OHSAS 18001 е международно призната спецификация за оценка на стандарта за управление здравето и безопасността при работа. OHSAS 18001 е разработен от водещите органи по индустриални и международни стандарти и сертифициране и осигурява рамка, която ви позволява постоянно да идентифицирате и контролирате рисковете за здравето и безопасността, да намалявате потенциалната възможност от инциденти, да подпомагате постигането на съответствие със законодателството и да подобрявате цялостната си ефективност.

Предлагаме портфолио от решения за обучение, одит и сертифициране, свързани със стандарта OHSAS 18001, които ви помагат да управлявате ефективно мерките за здраве и безопасност във вашата организация. Нашите решения ви позволяват да демонстрирате вашия ангажимент към здравето и безопасността при работа и към спазването на нормативните изисквания. Глобалната ни мрежа от опитни специалисти ще гарантира, че системите ви съответстват на най-актуалните практики.

След неотдавнашното издаване на стандарт ISO 45001:2018 всички преходи от OHSAS 18001 трябва да се завършат преди 12 март 2021 г., в това число приключване на всички несъответствия и решения за сертифициране. Сертификатите по OHSAS няма да бъдат валидни след тази дата. Следователно всички одити, извършени след 12 март 2020 г., трябва да се провеждат според ISO 45001, било като преход, първоначален одит или одит за повторно сертифициране.

Нека ви помогнем да осигурите непрекъснатост на дейностите чрез внедряване на ефективни системи за управление на здравето и безопасността при работа. Обадете се на нашия опитен екип още днес, за да получите повече информация относно OHSAS 18001 и начините за лесен преход към ISO 45001.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България