Какво търсите?

Трудова и промишлена хигиена

Защитата на здравето на Вашите работници от от особено значение за тяхната лична безопасност и за Вашият фирмен имидж.

SGS предлага услуги за жилищна и промишлена хигиена, за да защитите Вашите работници и да предпазите Вашия бизнес.

Our Services

OHSAS 18001 - обучение по приложение - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - обучение за преквалифициране на одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа - обучение за вътрешен одит

Добри практики по околната среда

Добри практики спа-центрове

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изследвания безопасност

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Мониторинг газ почва

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на шум

Обучение в областта на хигиената на хранителните продукти

Откриване на живак, анализ и видообразуване

Програма за обслужване в хотелиерството

Схема за мониторирано одобрение на хигиена

Таен клиент

Тестване на алергени в хранителните продукти

Трудова и промишлена хигиена

Управление на ЗБУТ

Услуги по безопасност

Търсите нещо конкретно?

Вашето работно място може да е изложено на газове и радиация, както и на проблеми с контролирането на температурата, шума и микрозамърсителите. Нашите екипи за услуги по околна среда могат да предоставят цялостен преглед на зоните на работа, където здравето и безопасността трябва да бъдат прегледани. 

Ние използваме национални стандарти, за да направим изпитване за широка гама от замърсители. Основавайки се на нашите тестови резултати, ние предоставяме план за адресиране на проблеми, които открием на Вашето работно място.

За извършването на бърз анализ на място още днес се обадете на нашия екип и направете работното си място по-чисто и по-безопасно за Вашите хора.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България