Какво търсите?

Морски

Морски услуги, предлагани от SGS - включително инспекция, верификация и одитиране - гарантират ефективността и безопасността на вашите доставки по море и на логистичната верига.

Компаниите от морския отрасъл са обект на редица стандарти, регулаторни изисквания и сложни логистични аспекти. В тази връзка ние предлагаме редица морски услуги, които могат да ви помогнат при взимането на решения относно важни дейности по производство и съхранение (ДПС). Експертните съвети на нашите опитни екипи за морски транспорт ви позволяват да се съсредоточите върху най-важните елементи на основната си дейност, докато ние проучваме вашите морски дейности.

Търсите нещо конкретно?

Нашите морски услуги:

 • Гарантират по-гладко протичащи операции чрез упражняване на надзор върху количеството и качество на товарите, ДПС и натоварването и разтоварването
 • Подпомагат вашето нормативно съответствие чрез оценки, доклади и сертификати
 • Управление на товарна информация и документация
 • Гарантират че вашите морски операции се извършват според стандарти за най-добри практики и че вашите товари се обработват с необходимото внимание

Нашите услуги по морски транспорт включват:

 • Услуги за товари и плавателни съдове
 • Морски услуги
 • Дейности по производство и съхранение (ДПС)
 • Проверки на кранове и проверки на подемно и повдигащо оборудване
 • Предварителна карго информация
 • Услуги по контрол на внос
 • Международен обмен на митнически данни

Обадете ни се още сега, за да гарантираме, че логистиката на вашите морски операции подпомага сигурното транспортиране на вашите товари.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България