Какво търсите?

Лабораторни услуги

Възлагането на дейността на лабораторните услуги на SGS Ви дава спокойствие, че Вашите изисквания за лабораторни изследвания са в ръцете на експерти от световна класа, докато Вие фокусирате вниманието си върху Вашия основен бизнес.

Нашите лабораторни услуги са с международен обхват и използват най-новите технологии и методологии, за да получите най-точни и надеждни резултати. Нашият експертен персонал е обучен според най-високите стандарти и притежава задълбочени познания в своите области и според нуждите на Вашия бизнес като има опит в задоволяването на изискванията на международните и местни наредби за широка гама отрасли.

Нашите услуги

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

Автомобилно и железопътно калибриране

Анализ на емисии

Анализ на морски рейс и контрол на загуби

Анализ на частици

Анализи на клетъчна основа

Биостатистика

Валидиране на водните системи

Газов анализ във фармацевтичното производство

Експертно тестване

Изпитване на авиационни горива

Изпитване на бензини

Изпитване на биогорива

Изпитване на битум и асфалт

Изпитване на газ

Изпитване на дестилатни масла

Изпитване на нефтохимикали

Изпитване на суров нефт и междинни продукти

Изпитване на трансформаторни масла

Изследвания за стабилност

Инспекция за липса на взривоопасни газове

Калибриране на измервателна апаратура

Калибриране на кораб и шлеп

Калибриране на кораб с ВПГ

Калибриране на резервоари

Кейови услуги

Клинична фармакокинетика и фармакодинамика

Количествен анализ на суров нефт

Комплексна проверка

Консултиране за работни характеристики на горива

Маркираща програма

Медицински въпроси и фармакологична бдителност

Микробиологично изследване на нефт, газ и химикали

Мониторинг на околната среда

Мониторинг на състоянието на маслото (OCM)

Обогатяване на горива

Обогатяване на горива

Обслужване на терминал

Одити на терминали и съоръжения

Онлайн анализатори

Опаковка на въздушни товари и диспечиране на опасни товари

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Поръчка на оборудване

Преглед и консултации по договори за ВПГ

Преносим уред за вземане на проби от ВПГ

Проектиране на лаборатории

Складово съхраняване на проби

Смесване на горива

Тестване за съответствие на продукт

Тестване на работата на двигатели

Тестване на течни горива

Трудове по медицина

Търговска инспекция

Управление на данни

Управление на лаборатории

Управление на терминал

Услуги за откриване на живак

Услуги за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения

Услуги по мониторинг на складови запаси

Фармакокинетично изследване

Търсите нещо конкретно?

Голямата международна мрежа от лаборатории на SGS е най-добрата в своя клас. Ние имаме десетилетия опит в научни изследвания и когато работите с нас, Вие печелите от общите знания и умения, натрупани от работата с други клиенти. Ние предлагаме широка гама от услуги, които могат да бъдат индивидуализирани, за да отговорят на Вашите специфични изисквания, независимо дали са свързани с цялостна лабораторна програма или с отделни тестове или пък се извършват в нашите лаборатории или се предприема изнесено възлагане на дейности. Нашите консултанти ще могат да Ви посъветват какво е най-доброто за Вас, независимо дали имате нужда от подкрепа на пълно работно време или допълнителна помощ по време на пиковите периоди.

Компании по целия свят изпитват ползите от нашите научни способности. Всеки клиент от мултинационални компании до по-малки организации, получава възможно най-ефективно и бързо същото ниво на ангажираност при провеждането на тестове според строги стандарти.

Нашите консултанти са на разположение, за да обсъдят как бихме могли да създадем програма за изследвания, която да отговаря на Вашите нужди и да Ви позволи да останете на челни позиции във Вашия бизнес.

 

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България