Какво търсите?

Стандарт ISO 50001: Сертифициране на системи за управление на енергийната ефективност

Спазвайте изискванията на стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергийната ефективност с цел по-лесно подобряване на енергийната ефективност, намаляване на разходите, както и изпълняване, и дори надминаване на очакванията на клиентите.

Ефективните системи за управление на енергийната ефективност (EnMS) помагат на вашата компания да определи процесите за подобряване на енергийната ефективност. Внедряването трябва да намали вашите енергийни разходи, емисиите на парникови газове (GHG) и другите влияния върху околната среда. Стандартът ISO 50001 определя международната рамка за доставката, използването и потреблението на енергия в промишлени, търговски и ведомствени организации.

Нашите услуги

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за преквалифициране на одитори

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучителен курс за одитор/водещ одитор

ISO 50001 – Управление на енергията - Обучение по тълкуване

ISO 50001:2018 Системи за управление на енергийната ефективност – курс за обучение за водещи одитори

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергийната ефективност – въвеждащ курс за обучение

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергийната ефективност – курс за обучение на вътрешни одитори

ISO 50001:2018 – Системи за управление на енергийната ефективност – курс за обучение по преквалификация на одитори

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството – Въвеждащ курс

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – обучение за вътрешен одитор

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – основно обучение

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството– Обучения за одитор/Водещ одитор

ISO10002 - Управление на качеството - Сертификация на удовлетворение на потребителите

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

ServiCert - Сертификация за услуга

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Водни инспекции

Въвеждащ курс за обучение по управление на риска и мислене, основано на риска

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Изпитване на лопатките на ветрени турбини

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания пречистване на отпадни води

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Обучение по информираност за Lean

Одити за социална отговорност

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Решения за одит на ДПП във фармацията

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Сертифициране на биомаса

Сертифициране по Excipact

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

системи за управление на енергията по ISO 50001 - обучение за вътрешни одитори

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

Внедрете устойчива система за управление на енергийната ефективност в съответствие със стандарт ISO 50001 и демонстрирайте, че вашата компания е поела ангажимент за постоянното подобрение на своята енергийна ефективност.

SGS и нейната международна мрежа от квалифицирани специалисти по управление на енергийната ефективност могат да ви помогнат да получите сертификат по стандарта ISO 50001, като ви предоставят обучение, анализ на пропуските и одити за получаване на сертификат.

Получете сертификат по стандарт ISO 50001 с помощта на независимите оценки и одити от SGS, за да изпреварите конкуренцията и да изпълните своя ангажимент към ефективното използване на енергията.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България