Какво търсите?

ISO 31000 - Управление на риска

Във всяка промишленост има рискове за здравето, безопасността и околната среда, които трябва да бъдат идентифицирани и за които да се вземат мерки чрез надеждни процедури за управление на риска.

Въвеждането на ISO 31000 позволи на организациите да внедрят стандарти и процеси от високо ниво за оценка и смекчаване на риска за всички техни операции

Нашите услуги

Bluetooth

CB схема

CCF

CE-маркировка

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 14971 - обучение по управление на риска при медицински изделия

ISO 20000 - ИT сертификация

ISO 20000 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на услугите в информационните технологии

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - обучение за усвояване - социална отговорност

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 27001 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 28000 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 28000 - Обучение по информираност - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 28000 - Системи за управление на сигурността по веригата на доставка

ISO 31000 - Обучение за информираност - Управление на риска

ISO 31000 - Управление на риска

ISO 31000 Управление на риска – Принципи и насоки

ISO 37001:2016 – Сертифициране на система за управление на антикорупция

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение за водещи одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

ISO/IEC 27001:2013 - Обучение на вътрешни одитори - Системи за управление на сигурността на информацията

Cyber Security Digital Crime Concept

ISO/IEC 27001:2013 – Системи за управление на сигурността на информацията

NFC

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OTA

PTCRB

REACH обучение

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

TAPA TSR - изисквания за сигурност на камиони

TickIT сертификация

TL 9000 - Системи за управление на качеството в телекомуникациите

WiFi

Бизнес инициатива за социално съгласие (BSCI) на amfori

Въведение в REACH

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Гаранция при отказ

ГСФ

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

ЕМС марка

Защита на търговска марка и гарантиране на целостта на веригата на доставка

Изследвания безопасност

изследвания приложимост

Контрол по време на експлоатация

Курс за обучение, свързан с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Обучение за водещи одитори на социални системи

Обучение по CTPAT

Обучение по внедряване и одит на НАССР

Обучение по информираност за Lean

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по сигурността

Основни системи за проследяване на продукцията съгласно FSC

Оценка на риска за екосистемите и биотопите

Оценка на риска за здравето на хората

Оценка риск ресурси подпочвени води

Оценки на обекта

Персонализирани решения за одит

Потвърждаване на достоверността на доклад за устойчивост (SRA)

Преглед и проверка на проекти

Проверки, основани на оценка на риска

Програма за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI

Програма на Алианса за отговорни предприятия (АОП)

Проследяване на продукцията съгласно PEFC

Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)

Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)

Пълно покритие на рисковете (CC)

Сертификат за липса на ГМО

Сертификатна марка на SGS за ограничение на опасните вещества (RoHS)

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добра производствена практика (ДПП)

Сертификация на Безопасността на електрическите продукти

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация по HACCP

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Сертифициране на фуражи

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Социални одити

Управление на проектния риск

Управление на риска по време на работа и поддръжка

Управление на СПГО

Услуги по мониторинг на складови запаси

Услуги, свързани с развитието по отношение на качеството на доставчиците

Усъвършенствани системи за проследяване на продукцията съгласно FSC

Търсите нещо конкретно?

ISO 31000 предоставя принципи и общи насоки за управление на риска. Той не е специфичен за определена промишленост или сектор и може да се използва от всяка публична или частна организация, да се прилага към всеки тип риск и в рамките на широка гама от дейности и операции. ISO 31000 е глобален еталон при системите за управление на риска и чрез избирането му, Вие ще застанете начело на пазара и ще създадете у своите клиенти увереност в правилното си вземане на стратегически решения.

Екипите от специалисти на SGS предлагат обучение по ISO 31000 и оценка на системите за управление на риска по ISO 31000. Глобалният ни опит и практика гарантират, че имаме експерти във вашата промишленост или сектор и можем да ви ги предложим по целия свят. Открийте повече за ISO 31000.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България