Какво търсите?

Инфраструктурни и строителни услуги

Като мениджър на услуги, вие сте наясно, че инфраструктурните и строителните ви нужди се променят ежедневно – с оглед не само да спазвате нови нормативни изисквания, но и за да се възползвате от премуществата на нови технологични решения.

Как да сте в крак с промените?

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

Аналитични услуги

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Добри практики по околната среда

Добри практики спа-центрове

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания на замърсени почви

Изследвания пречистване на отпадни води

Инженеринг по настилките

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Одити за социална отговорност

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Тестове за динамична пенетрация

тестове натоварване плоскости

Тестове по конусно проникване (ТКП)

Тестове тип ПАНДА

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

Като станете партньор на SGS и нашата глобална мрежа от специалисти по околна среда. По този начин ще имате пълен контрол върху услугите си за инфрастуктура и строителство. Ние можем да ви помогнем да подобрите нормативното си портфолио и да демонстрирате ангажимент за използване на най-добрите практики във всички операции – от строителство и услуги до предаване на обекти и приключване на планове.

Нашата широка мрежа от специлисти може да осигури анализи и тестове за най-различни важни изисквания, напр. наличие на азбест, геотехнически параметри и заразена почва. Ние предлагаме също и обучение, за да ви помогнем да внедрите иновации в областта на зеленото строителство и енергийната ефективност.

Като работите съвместно с нас, вие ще имате достъп до огромен обем от знания и опит, който ще гарантира, че сте поели правилния път за превръщане на вашите процеси в еко-ориентирани и устойчиви. Обадете ни се още днес, за да научите повече.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България