Какво търсите?

Обучение по FSMA

Научете как да спазвате изискванията на Закона за модернизация на безопасността на храните на САЩ чрез обучението по FSMA от SGS.

Законът за модернизация на безопасността на храните (FSMA) се счита за най-всеобхватната правна реформа в областта на безопасността на храните в САЩ от повече от 70 години насам и регулира храните по цялата верига на доставка. Чрез промяна на фокуса на безопасността на храните, от реагиране на замърсяването към предотвратяването му, FSMA поставя нови изисквания към американските и неамериканските производители, съоръжения и вносители. Те трябва да спазват новите изисквания, за да продават и разпространяват своите продукти на пазара в САЩ.

Разработихме цялостна нова програма за обучение, за да помогнем на вас и вашите служители да разберете комплексните нови правила за безопасност на храните и начините за постигане на съответствие с тях. За да удовлетворим специфичните нужди на вашата организация, ние предлагаме курсове, свързани с изискванията на FSMA, които се отнасят до:

Our Services

FSC - Сертификат за управление на горите - горски продукти

FSSC 22000 - Обучение за информираност - Сертификация на система за безопасност на хранителните продукти

FSSC 22000 v5/ISO 22000:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителните продукти – курс за обучение на водещи одитори

ISO 22000:2018 – системи за управление на безопасността на храните – въвеждащ курс

ISO 22000:2018 – системи за управление на безопасността на храните – обучение за преквалифициране на одитори

ISO 22000:2018 – системи за управление на безопасността на хранителните продукти – курс за обучение по внедряване

ISO 22000:2018 – системи за управление на качеството – курс за обучение на вътрешни одитори

Въвеждащ курс за обучение по анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (HACCP)

Запознаване с изискванията на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за етикетиране на хранителни продукти и алергени

Изпитване на храни и фуражи по FSMA

Квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) за храни за животни според изискванията на Алианса за превантивен контрол за безопасност на храните (FSPCA)

Квалифицирано лице по превантивен контрол (PCQI) по FSMA

Курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене за напреднали

Междинен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене

Модул L0 - Селскостопански и лесовъдни машини

Модул L1 - Селскостопански и лесовъдни машини

Модул L2 - Селскостопански и лесовъдни машини

Обучение в областта на хигиената на хранителните продукти

Обучение в областта на потребителските стоки

Обучение за информираност относно защитата на храните

Обучение за практическа реализация на кодекса на SGS

Обучение по информираност за HACCP

Обучение по програмата за мониторинг на околната среда (EMP) за съоръжения за хранителни продукти

обучение по регламента на ЕС за дървения материал

Обучение по семена и селскостопански култури

Одити по FSMA

Основен курс за обучение по безопасност и хигиена на храните в заведения за обществено хранене

Прилагане на мерки за превантивен контрол за храните, предназначени за консумация от човека, според ДПП, HACCP и FSMA

Програма за верификация на чужди доставчици (FSVP) на FSPCA

Разработване и прилагане на мерки за превантивен контрол за храни, предназначени за консумация от човека, по FSMA

Сертификация на система за безопасност на хранителните продукти (FSSC) 22000 v5 – въвеждащ курс за обучение

Сертификация на система за безопасност на хранителните продукти (FSSC) 22000 v5 – курс за обучение за вътрешни одитори

Сертифициране по доброволната програма за квалифицирани вносители (VQIP) съгласно FSMA

Сертифициране по програмата за верификация на чужди доставчици (FSVP) съгласно FSMA

Технически услуги по FSMA

Хигиенни практики при хранителни продукти по FSMA

Търсите нещо конкретно?

  • Производители и доставчици на храни
  • Вносители на храни
  • Производители и доставчици на храни и фуражи за домашни любимци
  • Ферми и производители на свежа продукция

Широка гама от курсове за обучение по FSMA:

Нашите курсове за обучение по FSMA включват:

Защо да изберете обучението по FSMA, предлагано от SGS?

В качеството си на водеща световна компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране, ние имаме широки познания в областта на глобалните нормативни изисквания за безопасност на храните. Имаме дългогодишен опит в предоставянето на професионално обучение с курсове, преподавани от експерти в съответните области.
Свържете се с нас днес, за да научите повече относно обучението по FSMA.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България