Какво търсите?

Козметика и продукти за лична хигиена

Услуги на SGS за тестване на козметика и продукти за лична хигиена - бъдете в крак с регулаторните изисквания и гарантирайте безопасността на продуктите.

През последните десет години козметиката и продуктите за лична хигиена излязоха извън границата на пазара за жени, привличайки мъжете и децата. Много продукти се контролират, поради загриженост за здравето и работните характеристики.

Our Services

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

ISO 22716 - Обучение за информираност по добри производствени практики (ДПП) за козметичния отрасъл

ISO 22716 - Обучение по тълкуване и одит на добри производствени практики (ДПП) за козметичната промишленост

REACH обучение

SIEF и представяне от трета страна

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Алжир - Сертификат за съответствие за износ

Анализ на въздействието

Анализ на масла и мазнини

Анализ на спорни вещества

анализ на състава на продуктите

Валидиране на водните системи

Верификация на етикетиране

Въглероден отпечатък

Габон - Мандат на SGS

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Египет - Услуги по оценка на съответствието

Екотоксикологични изследвания

екстракционни еи филтрационни изследвания

Етиопия - Сертификат за съответствие на продукт (ECAE)

Идентификация на веществата

Изпитване за остатъчни количества пестициди

Изследвания за стабилност

Информационен лист за безопасност, класифициране и етикетиране

Катар - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Кения – Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Кот д'Ивоар – Програма за проверка на съответствието (VOC).

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Кувейт - Сертифициране по Схемата за осигуряване на съответствие на Кувейт (KUCAS)

Местно и международно многоцентрово качество на естествените науки

Микробиологични тестове за медико-билогичните науки

Микробиологично тестване: Козметика

Монголия - Програма за оценка на съответствието

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Нигерия - Оценка на съответствието на продукт (PCA) (SONCAP)

Обучение за Новостите в Регулациите

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Оптимитизиране и валидиране на разработката на методи

Оценка на токсичния риск (TRA)

Предварителна регистрация

Приложение за управление на данни

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Регистрационно досие

Саудитска Арабия - SASO сертификат за съответствие

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Woman Buying Food in Grocery Store

Сертифициране по ISO 22000:2018

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Таен клиент

Тестване на алергени в хранителните продукти

Тестване на вещества, идентифицирани като особено опасни (SVHC)

Тестове с натоварване

Уганда - Програма за предекспортна проверка на съответствието (PVoC)

Управление на СПГО

Услуги, свързани с тестването на контейнери

Химично тестване

Търсите нещо конкретно?

Благодарение на доказаните в световен мащаб знания и опит при тестване, одит и сертифициране в областта на козметиката, ние ви предлагаме широка гама от услуги, за да ви помогнем да проверите безопасността, качеството и работните характеристики на вашите продукти и системи и да защитите вашата търговска марка. Ние ви помагаме да проверите спазването на изискванията на действащите разпоредби и съответното законодателство в областта на козметиката и продуктите за лична хигиена, включително REACH, ДПП, CMR, аерозолни вещества, опасни вещества и др. Ние може също така да ви помогнем да проверите съответствието на вашите продукти и производствени процеси с различните социални и екологични стандарти.

Където и да се намирате, ние имаме представители, които да подпомогнат сертифицирането на вашите продукти за лична хигиена и козметика. Нашите специализирани лаборатории могат да задоволят вашите специфични потребности и ограничения, като ви помагат по време на целия процес - от суровите съставки до готовия продукт и неговото опаковане.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България