Какво търсите?

Услуги за товари и плавателни съдове

SGS е водещият световен доставчик на услуги за инспекции на товари и плавателни съдове за купувачи и продавачи, свързани с движението на стоки по света.

Инспекциите на кораби, шлепове, влякове, др. на SGS гарантират, че състоянието на превозното средство е подходящо за превоза на вашия товар. Ние идентифицираме всички проблеми, които биха могли да окажат влияние на товара по време на превод и гарантираме предприемането на необходимите мерки, преди да е станало твърде късно. Нашите инспектори също така ви представляват по време на товарене и разтоварване. Те извършват и различни инспекции за състоянието на плавателния съд, както и визуални инспекции за удостоверяване, че превозваният товар е същият, който е описан в заявката за поръчка. 

Our Services

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Гаранция при отказ

Електронни сертификати

Измервателни услуги

Инспекции за чистота

Интерес на продавача и застраховка срещу непредвидени рискове

Калибриране на резервоари

Категоризиране

Контрол на товаренето и разтоварването

Крайна произволна инспекция (КПИ) - FRI

Логистична поддръжка

Надзор при товарене / разтоварване (КТ/КР) - LS/US

Начална производствена проверка (НПП) - IPC

Осигуряване и контрол на качеството

Преглед за повреди

Предварителна карго информация (ACI)

Проверка на магазин за продажба на дребно

Проверка на суровини

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Пълна гаранция за качеството при разтоварване (FOQ)

Пълна гаранция за разтовареното количество (FOG)

Пълно покритие на рисковете (CC)

Таен клиент

Търговска инспекция

Услуги за опушване

Услуги за проверка и оценка на съответствието на кораби и морски съоръжения

Услуги за управление на борбата с вредители

Търсите нещо конкретно?

Освен удостоверяване на подходящо състояние за превоз, SGS предлага и цялостни инспекции на товар преди, по време на и след транспортиране. Надеждните и независими инспекции на тегло, качество и количество гарантират договорното съответствие на вашите доставки. SGS извършва инспекции на товари за производители, търговци и занимаващи се със смесване компании като удостоверява точно теглото и количеството на доставки в пристанища и брегови транзитни пунктове. 

Независимо дали купувате или продавате, сертификатът или отчетът за инспекция, предоставян от независим инспектор на SGS след приключване на проверката, ви гарантира обективна, точна оценка на стоките и плавателния съд. 

Търговските услуги за товари на SGS включват:

 • Инвентаризация на товар
 • Анкети за газенето на кораби
 • Предотвратяване на загуби
 • Измервания и инвентаризация на насипни суровини
 • Оценяване на ръжда
 • Ремъчни и бункерни кантари
 • Повторно опаковане на опасни отпадъци и продукти

Услугите за инспекции на търговски превози на SGS включват:

 • Представител при товарене/наемане и освобождаване
 • Инспекции на трюмове и люкове
 • Визуални инспекции
 • Огледи на бункери и условия
 • Биотични индекси и вземане на проби от баластни води

SGS си е спечелила световна репутация за извършване на точни и етични услуги за товари и плавателни съдове. Дори ако не можете да присъствате в пристанището на товарене или разтоварване, за да посрещнете вашия товар, вие можете да сте сигурни, че SGS честно и справедливо ще представлява вашите интереси.

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България