Какво търсите?

Въглеродни услуги

Промените в климата и проблемите на устойчивото развитие са важна част от стратегическото планиране, тъй като организациите работят за намаляване на въглеродните емисии.

Като водеща световна организация по проверка, SGS се ангажира да помага на организациите при постигане на екологично съответствие и изпълнение на задълженията за отчитане на въглеродните емисии.

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания пречистване на отпадни води

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Одити за социална отговорност

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

Нашите специализирани екипи по промените в климата имат опит във всеки бранш и сектор, и са на разположение по целия свят. Ние работим с най-различни отрасли - от малки компании до най-големите международни корпорации, като предлагаме лабораторни съоръжения денонощно, за да осигурим бързи резултати от тестовете, като по този начин ви даваме възможност да потвърдите своите цели по отношение на легализацията на отпадъците чрез нашите услуги за сертифициране и верификация.

За онези, които желаят нещо повече от базово съответствие, нашата гама от оценки може да ви помогне да разработите план за намаляване на емисиите, което да създаде уникално сравнително предимство.

Съобразяването с промените в климата и намаляването на въглеродния отпечатък сега е основна част от вашето стратегическо планиране. Нашият международен експертен опит ни прави отличен партньор, който ви помага да прецените и намалите вашия въглероден отпечатък. Обадете се на нашите проверени екипи още днес, за да научите повече.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България