Какво търсите?

Въздухоплаване и авиация

Услуги за авиационния и въздухоплавателния отрасъл от SGS – широка гама от консултантски услуги за въздухоплавателния и авиационния отрасъл, включително такива, свързани с управление на летища, авиационно обучение и качествени одити на авиокомпании.

Компаниите от авиационния и въздухоплавателния отрасъл са обект на строги регулаторни изисквания, стандарти и закони. В резултат на това, вашата организация трябва постоянно да постига и да подобрява целите си относно най-високите нива на безопасност и надеждност. Предлагаме ви широка гама от специализирани консултанстки услуги в областта на въздухоплаването и авиацията, които ще ви помогнат да изпълнявате дейностите си безопасно, навреме и в рамките на бюджета.

Търсите нещо конкретно?

Нашите услуги в областта на въздухоплаването и авиацията могат да ви помогнат:

 • Да демонстрирате проверуема ангажираност към качеството и безопасността
 • Да повишите доверието на клиентите във вашите продукти и услуги
 • Да намалите разходите и да подобрите оперативната си ефективност чрез ефективнa изследователска, развойна и проектантска дейност
 • Да подобрите репутацията на вашата компания, като доставяте продуктите и услугите си навреме и в рамките на бюджета
 • Да получите достъп до подходящите експерти, които да подпомогнат вашата дейност
 • Да разпознавате и управлявате рисковете, свързани с комплексните стойностни вериги
 • Да получите бързо и точно тестване на веригата на доставка в областта на въздухоплаването, включително тестване на компоненти, за да се гарантира съответствие както с международните изисквания, така и с изискванията за производители на оригинално оборудване (ПОО) - OEM
 • Демонстрирайте съответствието на вашата компания с националните и международни разпоредби, спецификациите в отрасъла и изискванията на клиентите

Като световен лидер в сертифицирането, инспекциите, проверката и изпитването ние предлагаме ненадминат опит в авиационния и аерокосмическия отрасли. Ние сме лидери в разработките в областта на авиацията и въздухоплаването и предлагаме богат опит в консултирането за:

 • Операции с ротационно задвижвани въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства с неподвижно крило
 • Наземни операции
 • Обучение, свързано с опасни стоки, авиационни горива, безопасност, качество и устойчивост
 • Разследвания на произшествия и инциденти
 • Поддръжка, ремонт и техническо обслужване
 • Производство на въздухоплавателни средства и логистични решения
 • Инфраструктура на летища, хеликоптерни площадки и хеликоптери докове
 • Осигуряване и контрол на качеството
 • Разпоредби, свързани с въздухоплаването
 • Здраве, безопасност и околна среда

Свържете се с нас днес, за да научите повече за това как нашите услуги в областта на въздухоплаването и авиацията могат да помогнат на вашата организация.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България