Какво търсите?

Устойчивост

Обучение по екологична устойчивост от SGS - обстойно обучение, което включва широк спектър от теми, свързани с екологичната устойчивост.

Фокусирането върху екологичната устойчивост ви дава възможност да подобрите ефективността, да намалите риска и да увеличите конкурентното си предимство. Нашият широк спектър от курсове за обучение по екологична устойчивост и корпоративна социална отговорност включва голямо разнообразие от теми. Те включват обучение, свързано с изискванията и системите за социална отговорност, устойчиво управление, екодизайн, системата за управление за научни изследвания, развитие и иновации NTC 5801, както и веригата на доставка по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO).

Свържете се с нас още сега, за да научите повече за нашите курсове за обучение по екологична устойчивост.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България