Какво търсите?

Верига на доставка и производство

Обучение, свързано с веригата на доставка и производството, предлагано от SGS - широк набор от курсове, които ви помагат да спазвате добрите производствени стандарти и практики, както и нормите за безопасност за веригата на доставка.

Всички аспекти на вашите производствени процеси и веригата на доставка са подчинени на стриктни стандарти, които ви помагат да гарантирате безопасност, качество, надеждност, устойчивост и последователност. Предлагаме широка гама от курсове, включително обучение във всички аспекти на добрите производствени практики, безопасното управление на веригата на доставка, системите за устойчивост и управление, като например ISO 28000 и ISO 22716.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за обучение, свързано с веригата на доставка и производството.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България