Какво търсите?

Околна среда

Обучение по опазване на околната среда от SGS - набор от курсове, които ви помагат да подобрите екологичната устойчивост и да изпълните задълженията си по опазване на околната среда.

Днес околната среда и екологичната устойчивост са основен акцент за всеки отрасъл. Затова трябва да предприемете по-проактивен подход за управлението на околната среда в съответствие с екологичните норми и опазването на околната среда. За да ви помогнем да постигнете тези цели, ние ви предлагаме широк набор от курсове за обучение по опазване на околната среда – от обучение по ISO 14001, изменение на климата, ISO 50001, управление на енергията, управление на околната среда и безопасност на околната среда до експертно обучение по биогорива, интерпретация по стандарта Bonsucro и управление на утайките.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашето обучение по опазване на околната среда.

Нашите услуги

Азбест и други природни минерални влакна

Верификация на търговия с емисии

Водни услуги

Въглеродни услуги

Геотехнически услуги

Дейности на място и вземане на проби

Екологични одити

Енергийни одити и управление

Енергийни услуги

Изследвания на повърхностни води

Инспекция на резервоари

Лабораторен анализ

Одити и сертификация

Оценка на въздействието върху околната среда и управление на околната среда

Оценка на емисиите парников газ и на жизнения цикъл

Оценка на риска

Поддръжка за научноизследователска и развойна дейност

Проверки за изпълнение на критериите за опазване на околната среда

Системи за управление на околната среда

Worker Testing circuit Breaker in Electricity Substation

Стандарт ISO 50001: Сертифициране на системи за управление на енергийната ефективност

Тълкуване и моделиране

Управление на енергията

Услуги за въздух, шум и вибрации

Услуги по лесовъдство и зърнопроизводство

Услуги, свързани с почвата

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България