Какво търсите?

Обучения

Нашите обучения са разработени от експерти в определена област, за да помагат на организации и отделни служители да усъвършенстват личните си познания и квалификация, които са основни фактори на устойчивото развитие на бизнеса и конкурентното предимство.

В качеството ни на световен лидер в професионалното обучение, ние предлагаме иновативни решения за обучение и развитие, обхващащи различни области и отрасли, които са съобразени с вашите нужди. Курсовете ни се провеждат както като присъствено обучение, така и в електронна форма, което осигурява постигане на целите на обучението независимо от вашето местоположение.

Търсите нещо конкретно?

В нашия бързо развиващ се свят е изключително важно да се следи развитието на стандартите, разпоредбите и технологиите. Хората и компаниите, които получават подходящо обучение и подкрепа в професионалното си развитие, вероятно ще бъдат по-мотивирани с усъвършенствана база от знания, което ще доведе до увеличаване на общата производителност.

Ние имаме доказана репутация в предоставянето на публични, вътрешнофирмени, електронни, виртуални обучения и смесено обучение за най-големите световни компании и световно признати организации.

Използвайки експерти в определена област, нашето обучение излиза извън рамките на теорията, като ви дава ценни идеи от реалния живот. Затова можете да сте сигурни, че ще предоставим висококачествено, последователно обучение и развитие на всяко ниво във вашата организация – навсякъде по света.

Можете да намерите графика за обучения през 2021 в раздел „Изтегляне“.

Свържете се с нас още днес, за да разберете как обучението може да подпомогне вашия бизнес.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България