Какво търсите?

Търговия със стоки

Управлението на рисковете, свързани с вашите търговски операции може да бъде предизвикателство с толкова много заинтересовани страни, работещи заедно по веригата за доставки.

Нашите експерти по управление на риска ще разгледат вашите търговски операции и ще определят рисковете в области, включващи:

  • Планиране на транспортиране
  • Проследяване
  • Документиране (позволения за внос/износ)
  • Оценка и изпитване на качеството - нашитеексперти и лаборатории са на разположение  
  • Измерване на количества/обеми - нашите експерти са на разположение по целия свят
  • Измами
  • Верига на доставка

Независимо дали търгувате със земеделски стоки, петрол, газ, химикали, руда, въглища, биогорива, стомана или изкуствени торове, нашите екипи от специалисти могат да ви помогнат - нашата глобална мрежа от сектори и пазарни експерти обвхаща над 150 страни, което ни дава уникално познаване на местния пазар, култура и езици.  Нашите лаборатории предлагат услуги за изпитване, сертификация и верификация по цял свят.

Ние ще преценим рисковете професионално и безпристрастно, за да ви дадем информацията, която ви е необходима за вземане на стратегически решения. Свържете се с нас, за да научите повече.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България