Какво търсите?

Сертификации на интегрирани системи за управление

По традиция организациите се съсредоточават върху създаването на системи за управление, които демонстрират съответствие с всяко изискване на процесите поотделно,често при взаимна изолация и понякога дори в конфликт.

В идеалния случай Вие трябва да имате Интегрирана система за управление , която движи Вашата организация и е насочена непосредствено към изпълнението на всички Ваши цели, каквито и да са те. Удовлетворяването на изискванията на няколко системи за управление, докато правите бизнеса си, е предизвикателство, но преодоляването му може да се отрази благоприятно на ефективността и ефикасността на Вашата организация, както и на намаляването на разходите и на прекъсването на външните одити.

Ние от SGS притежаваме опит и доказани успехи в независимите одити от трета страна, както и в сертификациите по обширна гама от стандарти. Ние създаваме и предоставяме интегрирани програми за одит с цел оценка на различни комбинации от системи за управление, като освен това предоставяме необходимите сертификации по най-ефективния начин.

Стандартите, по които съществуващите Ви системи за управление могат да бъдат сертифицирани едновременно чрез интегриран одит включват:

 • Система за управление на качеството по ISO 9001
 • Системи за управление на околната среда ISO 14001
 • ISO 45001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа
 • Cистеми за управление на безопасността на хранителни продукти по ISO 22000
 • Персонализирано решение за одит на единични хранителни продукти
 • Системи за управление на сигурността на информацията по ISO 27001
 • Стандарт за базовите системи за качество във въздушното пространство AS 9000
 • Специфични изисквания на сектора или потребителите и
 • Стандарти за обслужване на потребителите

Създаването и документирането на интегрирани системи за управлениее доказателство за Вашия ангажимент за увеличаване на ефективността при запазване на рентабилността, увеличаване на удовлетворението на служителите и потребителите и улесняване на непрекъснатото усъвършенстване.

Нашето портфолио от курсове за обучение поИнтегрирани системи за управлениее създадено така, че да отговаря на изискванията на всяка организация, която иска да интегрира своите системи за управление, и включва:

 • Интегрирани системи за управление : Курс за обучение по внедряване и
 • Интегрирани системи за управление : Курс за обучение на вътрешни одитори за ISO 9000, ISO 14000 и ISO 45001

Сключете договор със SGS, за да получите сертификация по Интегрирани системи за управление и да намалите влиянието на одитите върху Вашата организация.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България