Какво търсите?

Услуги по мониторинг

Услуги по мониторинг от SGS – в подкрепа на вашите проверки за добросъвестност, митнически контрол и добри практики.

В SGS ние ви предлагаме широк спектър от независими услуги за мониторинг с цел подобряване на ефективността, независимо дали при наблюдение на пратки под митнически контрол, проверка за добросъвестност, ускоряване на транзакции или подобряване на добрите практики. Държавите по целия свят се концентрират върху осигуряването на добро управление чрез политики, планиране и прилагане на закона, а нашите услуги по мониторинг допълват държавните дейности чрез инспекция, проверка, изпитване и сертифициране. Нашите услуги по мониторинг включват:

  • Предварителна карго информация (ACI)
  • Проследяване на товари
  • Наблюдение на транзита
  • Проследимост
  • Предварителна търговска информация
  • Одити за законност
  • Рентгенова инспекция

Ние можем да предоставим техническа помощ и финансови ресурси, да споделим нашия опит и търговски сведения, за да насърчим конкурентоспособността на местните пазари и да използваме услугите си по мониторинг, за да допринесем за постигането на устойчивост по целия свят.  

Независимият мониторинг на SGS дава увереност и интегритет на цялата ви бизнес перспектива, като подобрява отчетността, антикорупционните политики и съответствието с ефективните нормативни рамки. Нашата световна репутация като независим лидер в инспекцията, проверката, изпитването и сертифицирането ще ви даде необходимото доверие, за да навлезете в нови пазари с вашия бизнес и да улесните търговията. Свържете се с нас, за да научите повече.

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България