Какво търсите?

Производство и дистрибуция

Изпитване, проверка, измерване и подобни услуги в областта на производството и дистрибуцията в нефтения и газовия отрасъл от SGS, които подпомагат нуждите на клиентите в рафинерии, терминали, кораби, шлепове, тръбопроводи, газопречиствателни предприятия, химически заводи, дистрибуторски мрежи и др.

Като опитни доставчици на услуги за нефтения и газовия бизнес, ние разбираме постоянните изисквания и предизвикателства, с които се сблъсквате в работата си. Нашите услуги в областта на производството и дистрибуцията в нефтения и газовия отрасъл, които са на ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, спомагат за гарантиране на качеството, ефективността, безопасността и рентабилността на вашите операции. Оказваме съдействие на клиентите си по цялата верига на доставка на въглеводород.

От устието на сондажа до рафинерията, дистрибуцията и продажбите на дребно, нашите технически услуги подпомагат промишлената обработка, транспортирането, съхранението и прехвърлянето на нефт, рафинирани продукти, газове и нефтохимикали.

Тестваните и проверени суровини и рафинирани продукти включват:

 • Суров нефт и други суровини
 • Природен газ, втечнен природен газ (ВПГ), втечнен нефтен газ (ВНГ), течности от природен газ
 • Рафинирани нефтопродукти
 • Нефтохимикали
 • Други продукти

Услугите в областта на производството и дистрибуцията в нефтения и газовия отрасъл включват:

 • Прехвърляне на товари:
  • Проверка, тестване и докладване
  • Опит в работата на кораби, шлепове, резервоари и тръбопроводи
  • Вътрешни и международни движения
 • Лабораторно тестване:
  • Контрол на качеството
  • Лабораторен аутсорсинг
  • Откриване и отстраняване на неизправности, поддръжка за научноизследователска и развойна дейност
  • ASTM, ISO и други отраслови стандарти
 • Измерване:
  • Услуги на място
  • Калибриране на резервоари
  • Калибриране и ремонт на измервателните уреди
  • Услуги, свързани със станцията LACT
 • Дистрибуция и продажби на дребно:
  • Съвместимост на горивата
 • Допълнителни услуги, консултантски и експертни услуги

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България