Какво търсите?

Дейности по затваряне на обект

Инспекции на място и дейности по затваряне на обект от SGS - помагаме ви да работите ефективно и икономически изгодно, както и да спазвате регулаторните изисквания.

Имаме доказан опит по отношение на многобройни аспекти, свързани със функциониране, затваряне и рехабилитация на обект. Нашите възможности и експертен опит подпомагат работата ви и гарантират, че вашите планове за затваряне на обект са технически обосновани и демонстрират вашата социална отговорност и отговорност към околната среда.

Предлагаме широк спектър от интегрирани услуги, които могат да ви помогнат да работите безпроблемно, включително:

  • Цялостни услуги за изпитване на място и аналитични услуги
  • Надеждно управление на основните услуги и данните
  • Технически одити
  • Модернизация и подобрения на завод

Постигнете непрекъснати оптимални нива на производителност и металургия на фабриката с нашата техническа поддръжка от световна класа. Освен това, ние предлагаме също и пълна гама от услуги за подготовка за затваряне на завода, включително:

  • Проектиране на устойчив процес
  • Геотехнически изследвания
  • Прогнозно тестване за отводняване на скали
  • 3D анимации на сценарии за затваряне

Нашите експерти извършват надежден, независим анализ на многобройни химически и физически параметри за широка гама от видове проби и могат да окажат помощ за осигуряването на управление на данните и защитеното им независимо съхраняване.

Работейки заедно с вас на всеки етап от жизнения цикъл на вашата дейност - от разработването до производството, до затварянето и рехабилитацията, ние можем да ви помогнем да работите ефективно и икономически изгодно, да спазвате регулаторните изисквания и да гарантирате, че вашите води и отпадъци оказват минимално въздействие върху обекта.

За повече информация се свържете с вашия местен офис на SGS още днес.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България