Какво търсите?

Металургия и проектиране на процес

SGS предлага широка гама от възможности за проектиране на металургичния процес, които ще намалят риска, увеличат стойността и оптимизират възвращаемостта.

С повече от 70 години опит и истински световно присъствие, SGS е спечелила световна репутация като лидер впредоставянето на доказани, технологично усъвършенствани металургични услуги. Ние ще разработим оптималната, екологично екологично устойчива технологична схема за вашите дейности.

Основните дейности на експертите на SGS в минералогичната обработка, металургията и проектирането на процес включват:

 • Разработване на процес и технологична схема за възстановяване и пречистване на промишлени метали.
 • Потвърждаване на избраната технологична схема чрез програма за хидрометалургично пилотно тестване на заводи.
 • Геометалургични програми, включващи усъвършенствани геостатистически компоненти.
 • Технически оценки и проверки на място
 • Оценка и инсталиране на системи за усъвършенстван контрол на процеси посредством експертни системи
 • Разработка на нови и новаторски технологии за комплексна обработка на руди
 • Интегрирани аналитични и минералогични услуги  
 • Генериране на инженерингови данни за целите на заводско проектиране
 • Проектиране на процес / химична технология за производствени съоръжения
 • Оценка и стабилизиране на отделителните потоци и отпадни продукти.
 • Екологично устойчиви технологични схеми

SGS ви предоставя солидни, надеждни, престижни, независими решения:

 • Всеобхватни проучвания 
 • Разработване на технологични схеми
 • Минералогия с висока разделителна способност
 • Геометалургия
 • Пилотни заводи
 • Подготовка на големи проби и създаване на пазарни проби
 • Разработване на екологично устойчив процес
 • Генериране на инженерни данни и моделиране
 • Технологии за цианиране
 • Тестване за частици

SGS е демонстрирала успех в металургичното проектиране и проектирането на процес и е предоставило ефективни технологични схеми и практични технически решения на процесни проблеми на хиляди компании. На базата на тези способности продължаваме да предоставяме на преработвателната промишленост новаторски подходи към геометалургията, проектирането на процес, прогнозирането на производството и усъвършенствани системи за контрол. Обадете ни се днес, за да разберете повече.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България