Какво търсите?

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УСЛУГИ

SGS разполага с широк спектър от услуги, които ще ви помогнат да определите стойността на вашия минералогичен изследователски проект.

SGS е глобално признат лидер в моделирането на рудно тяло, одит на ресурсите, управление на бази данни, проектиране на процес и подготовка на технически отчет, преглед и одит на широк набор от стоки.

SGS предлага съдействие на всеки етап от изследването. Данните, получени от тестовете и анализа, извършени в лабораториите на SGS, се приемат по целия свят от финансисти, екологични агенции и международната рудодобивна общност. Нашите изследователски услуги включват:

Тестове и лабораторни проучвания

 • Геохимия
 • Геометалургия
 • Всеобхватни проучвания
 • Оценка за извличане на злато
 • Моделиране на рудно тяло и оценка и класифициране на ресурси
 • Одит на ресурси
 • Хидрогеоложки изследвания и изследвания на подпочвени води
 • оценка влияние околна среда

Управление на проект и проектиране

 • Управление на изследователска програма (надзор на програма за сондиране, пробиване в ядро, проба от ядково сондиране
 • Разработване на технологични схеми и тестване на пилотни заводи

Управление на данни и документация

 • Управление на база данни и картографиране
 • Складиране на данни
 • Разписване и преглед на технически доклад в съответствие с NI 43-101 и JORC

Услугите на SGS за изследване позволяват на вас, участниците във вашия проект и финансистите напълно да разберат потенциалната стойност и значение на вашата изследователска програма. Свържете се с нас на етап изготвяне на предложение и планиране на вашия проект и ние ще работим съвместно с вас, за да ви предоставим професионални услуги до ключ или да ви съдействаме като надеждни външни технически консултанти да се развиете.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България