Какво търсите?

Качество, здраве, безопасност и околна среда

Основата на ефективното управление на качеството за всеки бизнес е разбирането и осигуряването на продуктите и услугите според изискванията на клиентите, с максимална ефективност.

Сигурността, че вашите продукти и услуги са пред тези на вашите конкуренти на пазара е ключът към растежа, а подържането и подобряването на това качество е постоянно предизвикателство.

Ние разбираме аспектите на управлението на качеството, които са ключът към повишената производителност - удовлетворението на клиентите , но също така за повишена ефективност, максимални резултати и качествен контрол. В SGS, нашата мрежа от експерти по управление на качеството осигурява обучение за постояно подобрение, услуги за одит и сертифициране, за да сте сигурни, че вашата система за управление на качеството е ефективна и в съответствие с най-добрите световни практики. Нашите услуги, насочени към управление на качеството, обхващат процеси, продукти и услуги.

Ние притежаваме най-голямата мрежа от висококвалифицирани одитори и преподаватели в света, както и съоръжения и лаборатории, които са на разположение по всяко време. Можем да ви осигурим ясна оценка на вашите процеси и организация, което да позволи на вашия персонал да подобрява непрекъснато качеството и ефективността и да гарантираме, че вашето управление на качеството отговаря на международните стандарти.

Нашите услуги

ISO 31000 - Управление на риска

REACH

Анализ на отпадъците

Безопасност на експлоатацията

Безопасност на продуктите

Въглеродни услуги

Въздух, прах, шум, миризми и вибрации

Дейности в сферата на услугите

Екологични одити

Енергийни услуги

Задължителни и незадължителни инспекции

Здраве и безопасност

Инфраструктурни и строителни услуги

Качество

Опасни вещества

Организация и събития

Отпадъци и продукти

Оценка и управление на риска

Оценка на въздействието върху околната среда и управление на околната среда

Pregnant Woman Working in an Office

Преработка на ISO 14001:2015

Преработка на ISO 9001:2015

Продукт и опаковка

Системи за управление на качеството

Worker Testing circuit Breaker in Electricity Substation

Стандарт ISO 50001: Сертифициране на системи за управление на енергийната ефективност

Техническо проучване

Трудова и промишлена хигиена

Управление на ЗБУТ

Управление на сигурността

Услуги за отпадъци и рециклиране

Услуги за промяна на климата

Услуги по лесовъдство и зърнопроизводство

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България